עקרונות הליך הגישור

יישוב סכסוכים בדרך של גישור ופישור – רקע

בשנים האחרונות תופס הגישור חלק נכבד בישוב סכסוכים בין צדדים יריבים.

לא אחת מפנים בתי המשפט לסוגיהם את המתדיינים להליך גישור, וזאת בין השאר לנוכח העומס הרב בו נתונים בתי המשפט עקב ריבוי הסכסוכים המוגשים להכרעתו.

הליך הגישור הינו למעשה כלי ליישוב סכסוכים והוא מוסדר בין השאר בסעיף 79ג’ לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ”ד-1984 וכן בתקנות בתי המשפט (פישור), התשנ”ג-1993.

הגישור

הגישור הינו הליך הנפתח בהסכמת הצדדים היריבים, במסגרתו נעזרים הצדדים בגורם נייטראלי הלא הוא המגשר על מנת לחתור להגעה לפתרון מוסכם וליישוב הסכסוך בין הצדדים. מטבע הדברים בתי המשפט כבולים להוראות החוק והתקנות בעת ניהול דיון בהליך רגיל.

הליך הגישור הינו הליך גמיש המאפשר הצעת פתרונות מקוריים ליישוב הסכסוך, פתרונות אשר לרוב אינם ברי השגה במסגרת הרגילה של דיון משפטי. במידה והצדדים אכן גיבשו הסדר המביא את המחלוקת ביניהם לידי סיום, ניתן ורצוי להגיש את ההסכם לבית המשפט על מנת שבית המשפט יתן גושפנקא חוקית להסכם באמצעות מתן תוקף של פסק דין להסכם אשר גובש ע”י הצדדים באמצעות המגשר.

מתן תוקף של פסק דין להסכם מאפשר את אכיפתו במידה ואחד הצדדים יפר אי אלו הוראות מהוראותיו.

כאמור לעיל ההליך הינו הליך רצוני ובהסכמת הצדדים. במידה וצד להליך גישור מבקש להפסיקו, יופסק הליך הגישור והדבר לא ייחשב לחובתו של אותו צד בשום שלב בדיון המשפטי.

המגשר

המגשר הוא משפטן או בעל מקצוע אחר המסייע לצדדים היריבים. תפקידו של המגשר הוא לנהל את הליך הגישור במהלכו ניתנת לכל צד האפשרות להציג את עמדתו בסכסוך. המגשר מסייע לצדדים לנטרל כעסים, למפות את הנקודות שבמחלוקת, לזהות אינטרסים.

משותפים ולבנות בשיתוף הצדדים מתווה מוסכם לפתרון הסכסוך ביניהם.

המגשר יוצר תנאי שיחה נוחים לצדדים, בהם יהיה קל יותר לכל צד לבטא את עמדתו.

המגשר פועל במטרה לשפר את התקשורת בין הצדדים. המגשר יכול לערוך פגישה משותפת עם כל הצדדים וכן לערוך פגישות נפרדות עם כל צד לסכסוך על מנת לבחון את האפשרויות והמתווה הראוי והנכון ביותר ליישוב הסכסוך.

יודגש – המגשר הינו צד ניטראלי, אינו שופט ואין באפשרותו לכפות פתרון על הצדדים, שכן כאמור ההליך הוא וולנטרי-רצוני.

תפקיד המגשר הוא סיוע לצדדים להגיע להסדר מוסכם ביניהם.

סודיות הליך הגישור

הליך הגישור הינו הליך דיסקרטי וחסוי לחלוטין. כל הדברים אשר נאמרים במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ולא יהוו ראיה בהליך משפטי.

במידה והליך הגישור לא צלח והדיון חזר לבית המשפט, או בכל הליך אחר. המידע והמסמכים (מעבר למסמכים אשר הוגשו לבית המשפט) המועברים בין הצדדים בהליך הגישור נשמרים בין הצדדים והנוכחים בהליך הגישור בלבד ואינם מועברים בשום צורה לבית המשפט.

המטרה בשמירת החיסיון וסודיות המידע המועבר בהליך הגישור הינה בין השאר לאפשר לצדדים חופש פעולה על מנת להציג את טיעוניהם וגרסתם בחופשיות מבלי לחשוש, וזאת במטרה למקסם ולהגדיל אתה סיכוי ליישוב הסכסוך ביניהם.

יתרונות הליך הגישור

הגישור הינו הליך רצוני-וולנטרי בהסכמת הצדדים ולא ניתן לכפות פתרון שאינו רצוי עליהם

הגישור חוסך לצדדים היריבים כסף הנחוץ לצורך ניהול הליך משפטי

הגישור חוסך זמן – לרוב הליך הגישור אורך שבועות ספורים להבדיל מדיון משפטי בבימ”ש

הצדדים יכולים להביע את עמדתם באופן בלתי אמצעי ואינם כבולים בפורמליסטיקה הנדרשת בבית המשפט

השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם