מהו פירוק שיתוף במקרקעין? על מנת להבין מהו פירוק שיתוף במקרקעין –  נסביר קודם מהו שיתוף במקרקעין.

שיתוף במקרקעין יכול להיות מרצון לדוגמא: הסכם בין שותפים לרכישת נכס נדל”ן, או שיתוף כפוי – דהיינו שיתוף במקרקעין שנכפה על הצדדים.

לדוגמא – הסכם בין שותפים לרכישת נכס, או שיתוף כפוי – דהיינו פירוק שיתוף במקרקעין שנכפה על הצדדים. לדוגמא – יורשים אשר מכוח צו ירושה או צו קיום צוואה ירשו במשותף זכויות בדירה או בנכס מקרקעין אחר. עקב חילוקי דעות ו/או אינטרסים שונים בנכס מקרקעין (דירה, חנות, משרד, קרקע) מבקשים השותפים להיפרד = פעולת ההיפרדות היא – פירוק שיתוף במקרקעין.

פירוק שיתוף במקרקעין בהסכמה

כשיש הסכמה ותמימות דעים בין השותפים אזי פירוק שיתוף בבמקרקעין מקרה כזה הינו פשוט.

פירוק שיתוף המתנהל בהסכמה הדדית בין השותפים (בין שותפים עסקיים, בין שותפים מכח ירושה וכיו”ב), המגובה בהסכם בכתב בין השותפים. כמובן שגם בעת פירוק שיתוף בהסכמה רצוי להסתייע בעו”ד העוסק במקרקעין.

עו"ד העוסק במקרקעין

תביעת פירוק שיתוף במקרקעין

המורכבות מתחילה שעה שאחד או יותר מהשותפים אינו מעוניין בפירוק השיתוף מאינטרסים שונים (הפעלת לחץ על השותפים האחרים, המצב הקיים משרת אותו או נוח לו וכיו”ב) ואילו שותף או שותפים אחרים מעוניינים בפירוק שיתוף.

סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין (דירה, חנות, משרד או כל נכס אחר) יכול לבקש פירוק שיתוף בכל עת.

אם בהסכם השותפות היה תנאי האוסר על פירוק השיתוף, בית המשפט (על אף התנאי) יכול לאחר 3 שנים להורות על פירוק השיתוף.

כאשר אחד הצדדים מסרב לפירוק השיתוף, דרך המלך הינה להגיש נגדו תביעת פירוק שיתוף לבית המשפט המוסמך.

במידה ומדובר ביורשים המבקשים לפרק שיתוף בדירה או בנכס מקרקעין שהתקבל בירושה, תביעת פירוק שיתוף תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. ובמידה ומדובר בפירוק בין צדדים שאינם בני משפחה תביעת פירוק שיתוף תוגש לבית משפט שלום.

סעיף 37 לחוק המקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין דרך חלוקה בעין

החוק נותן עדיפות לפירוק שיתוף בעין. דהיינו פירוק שיתוף באמצעות חלוקה של הנכס פיזית בין השותפים.

פירוק שיתוף כזה אפשרי במצב בו ניתן לחלק את הנכס פיזית כגון קרקע אשר לפי תוכנית ניתנת לחלוקה.

במקרה של פירוק שיתוף בדירה, או חנות או מבנה – חלוקה פיזית בין השותפים אינה אפשרית. ולכן פירוק השיתוף הוא באמצעות מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין השותפים. מי שיקבע את אופן ביצוע פירוק השיתוף הוא בית המשפט אליו מוגשת תביעת פירוק שיתוף.

תביעת פירוק שיתוף - עם עורך דין ליבוביץ

משרדנו מטפל למעלה מ – 20 שנה, בפירוק שיתוף בין שותפים או בין יורשים או בין בני זוג. אנו דואגים לוודא כי הזכויות רשומות במרשם הרלוונטי ע”ש השותפים. ובמידה ולא – משרדנו מבצע את הרישום קודם להגשת תביעת פירוק שיתוף (כגון יורשים אשר טרם נרשמו כבעלי הזכויות בדירה).

חשוב לזכור: תביעת פירוק שיתוף במקרקין הינה המוצא היחיד ל”הפרדת כוחות” ולחלוקה של הרכוש המשותף בין השותפים. כאשר אחד השותפים מתנגד או אינו משתף פעולה בפירוק השיתוף. כל תביעות פירוק שיתוף שהגיש משרדנו לבתי המשפט התקבלו ולקוחותינו זכו לקבל את חלקיהם בנכסים המשותפים תוך זמן קצר.

התחייבות לטיפול מיידי ואחראי כולל תוצאות מיידיות

במקום להמשיך במריבות בין השותפים / יורשים, אנו מתחייבים כי מיד לאחר קבלת המסמכים הרלבנטיים במשרדנו נגיש את תביעת פירוק שיתוף תוך זמן קצר ביותר (לעיתים אף לא יותר מ 24 שעות), ונפעל למיצוי זכויותיכם וקבלת מלוא הכספים ו/או הזכויות המגיעים לכם מהנכס.

על מנת לוודא את יעילות ומהירות תביעת פירוק שיתוף ושמירה על זכויותיכם במקרים מתאימים, אנו מבקשים בשמכם מבית המשפט כבר במסגרת תביעה לפירוק שיתוף. כי עורך דין מקרקעין ממשרדנו יתמנה ככונס נכסים.

לצורך ביצוע הליך מהיר של פירוק שיתוף במקרקעין ומכירת הזכויות (במקרה בו מדובר בנכס שאינו ניתן לחלוקה), למרבה במחיר וחלוקתה בין השותפים כל אחד לפי חלקו. במסגרת פירוק השיתוף אנו פועלים לבצע את הדיווחים הרלבנטיים לרשויות מיסוי מקרקעין תוך תכנון מס אופטימלי עבור הלקוח.