נוטריון

שירותי נוטריון
יפוי כח נוטריוני לבנק? יפוי כח למשכנתא? תרגום נוטריוני של תעודת התאגדות? תרגום נוטריוני של utility bill? אישור חיים? צוואה נוטריונית? אפוסטיל?

במשרדנו תוכלו לקבל את כל שירותי הנוטריון בת"א במהירות ובאיכות ללא פשרות. השירותים הניתנים ע"י נוטריון במשרדנו הינם: אימות חתימה נוטריוני, אישור תרגום, אישור הצהרה נוטריוני, אישור העתק נוטריוני, אישור חיים, צוואה נוטריונית ומגוון שירותים נוטריוניים נוספים. על פי צורך, משרדנו מטפל באישור אפוסטיל הניתן על גבי האישורים הנוטריוניים השונים.
אימות חתימה נוטריוני
המקרים השכיחים בהם נדרש אימות חתימה נוטריוני הינם: יפוי כח נוטריוני לבנק, יפוי כח נוטריוני למשכנתא, יפוי כח נוטריוני חברה משכנת בעת רכישת דירה, יפוי כח נוטריוני כללי, יפוי כח נוטריוני ספציפי.

תרגום נוטריוני
תרגום נוטריוני נדרש על מסמכים רשמיים שונים כגון: תעודת לידה, תמצית רישום משרד הפנים, תעודת נישואים, תעודת גירושים, גיליון ציונים, תעודת התאגדות, תקנון חברה, מסמך utility bill , וכל מסמך רשמי אחר.כאשר המסמך אמור להיות מוצג בחו"ל נדרש לעיתים אישור אפוסטיל על גבי האישור הנוטריוני. תרגום נוטריוני מבוצע אף ביחס למסמכים אחרים לרבות פרוטוקולים, חוזים, כתבי טענות וכל מסמך אחר ועל פי דרישה של הלקוח.

אישור הצהרה נוטריוני
להבדיל מאימות חתימה נוטריוני, במסגרתו  הנוטריון מוודא את פרטי החותם על המסמך וכי החותם הבין על מה הוא חותם, אישור הצהרה הינו אישור של הנוטריון כי הלקוח הצהיר בפניו כי האמור בהצהרתו המצורפת לאישור הנוטריוני הינו אמת לאמיתה. לרוב אישור הצהרה נוטריוני נדרש בעת הליכים משפטיים או עת הלקוח נדרש להוכיח טענה כלשהי.

אישור העתק
אישור העתק למעשה מאפשר ללקוח להמשיך ולהחזיק את מסמך המקור אצלו, כאשר הלקוח מציג בפני הנוטריון את מסמך המקור.  הנוטריון מצלם את מסמך המקור ומאשר כי המסמך המצורף לאישור ההעתק הנוטריוני הינו למעשה זהה למקור.

אישור חיים
אישור שהאדם שהתייצב בפני הנוטריון הינו בחיים. בד"כ נדרש אישור זה לצורך קבלת קצבה - רנטה משלטונות גרמניה ו/או בכל הליך אחר במסגרתו דורש הגורם אישור כי פלוני נמצא בחיים.  אישור זה ניתן ע"י הנוטריון לאחר זיהוי הלקוח ולאחר שהלקוח התייצב בפני הנוטריון.

שירותי הנוטריון הניתנים ע"י משרדנו זמינים מדי יום, כאשר ניתן לקבל את כל אחד מהשירותים השונים אף בכתובת הלקוח או בכתובת אחרת, בכפוף להוראות החוק ותקנות הנוטריונים.