מהי העלות של תרגום נוטריוני?

העלות נקבעת על פי מספר מילים וקבועה בחוקה.

חשוב לציין כי העלות לתרגום נוטריוני ולאישור כל התרגומים במסמך אישור אחד זהה לעלות אישור תרגום שניתן בנפרד ביחס לכל תרגום ותרגום.

מאחר ושכר שירותי הנוטריון מחושב על פי ספירת מילים במסמת המתורגם.

כאשר במקרה בו מצורפים מס’ מסמכים מתורגמים, ספירת המילים הינה לכל מסמך מתורגם בנפרד.

משרדנו מבצע תרגום של מסמכים מהשפות עברית/אנגלית. התרגום הנוטריוני נדרש לא אחת להגשה ע”י מוסדות ו/או גופים שונים

מהו אישור תרגום?

המשמעות של האישור הינה כי הנוטריון מאשר בחותמו ובחתימתו כי הוא שולט בשפת המסמך שהוצג בפניו ו(שיכונה להלן :”מסמך המקור”) ובשפת המסמך המהווה את התרגום למסמך המקור (להלן:”התרגום”) וכי התרגום הינו תרגום מדוייק של מסמך המקור שוהוצג בפני הנוטריון.

על מנת לבחון מהו השירות הנדרש אנו ממליצים לבדוק מול הגוף הדורש את התרגום.

יש לבחון האם נדרש אישור תרגום נוטריוני או שהגוף/ מוסד מסתפק באישור הצהרת מתרגם.

יש מקרים בהם ניתן להסתפק באישור הצהרת מתרגם, דהיינו אין חובה שהנוטריון ישלוט בשפת מסמך המקור והתרגום.

אלא די שהנוטריון יאשר חתימת המתרגם על תצהיר ולפיו המתרגם מצהיר כי הוא ביצע את התרגום וכי התרגום הינו תואם את מסמך המקור.

סוגים של תרגומים נוטריונים

משרדנו מבצע תרגום נוטריוני ביחס לשלל מסמכים בין אם האמור בתעודות רשמיות כגון:

  • תעודת לידה
  • תמצית מידע מרשם האוכלוסין
  • תעודת נישואים
  • תרגום תואר
  • תקנון חברה
  • תעודת הסמכה
  • תעודת התאגדות של חברה
  • מסמכי חברה
  • תעודת בגרות

התרגום הנוטריוני של כל מסמך אחר כמו תרגום יפוי כח, תרגום הסכם, תרגום כתבי טענות וכיו”ב מבוצע בפרק זמן קצר.

במידת הצורך משרדנו אף מטפל בהוצאת אישור אפוסטיל על התרגום הנוטריוני.

תהליך הפקת תרגום נוטריוני

לשם ביצוע תרגום נוטריוני אין חובה להגיע למשרדנו.

די להעביר אלינו עותק מהמסמך הדורש תרגום בדוא”ל על מנת שנוכל לתת לכם הצעת מחיר ולהתחיל במלאכת התרגום הנוטריוני.

עם סיום ביצוע התרגום הנוטריוני אנו נאשר כי התרגום נבדק והוא תואם את האמור במסמך המקור.

ככל והנכם זקוקים שלאישור יצורף מסמך המקור אתם יכולים להעביר את המסמך באמצעות הדואר או להגיע למשרדנו על מנת שנצרפו לאישור עם הגעתכם.

מניסיוננו כשיש ספק מה צריך לצרף ואיזה תרגוםיש לבצע, אנו ממליצים כי במידה ומדובר במסמכים עבור לימודים בחו”ל ו/או עסקאות שונות בחו”ל (בין נדל”ן ובין עסקאות אחרות).

אנו ממליצים לבצע תרגום של מלוא המסמכים הרלבנטיים על מנת לוודא ביצוע של העסקה הרלבנטית.

חלק ניכר מתרגומים נוטריוניים מבוצעים במשרדנו תוך שעות ספורות וניתן לקבל אישור תרגום באותו היום בו פניתם אלינו בבקשה להפיק תרגום נוטריוני.

או נדרש לשם נישואים אזרחיים, קבלה ללימודים בחו”ל, קבלה לעבודה בחו”ל, הוכחת כתובת בישראל (תרגום utility bill  כגון תרגום נוטריוני של חשבון חשמל, של חשבון ארנונה, מים, גז ועוד).

לעיתים הרשויות השונות מסתפקים בתרגומים נוטריוניים המצורפים לאישור תרגום אחד, ולעיתים נדרש אישור נוטריוני לכל תרגום בנפרד.