תרגום נוטריוני

משרדנו מבצע תרגום נוטריוני של מסמכים מהשפות עברית/אנגלית. עלות אישור תרגום נוטריוני נקבעת על פי מספר מילים וקבועה בחוק. תרגום נוטריוני נדרש לא אחת להגשה ע”י מוסדות ו/או גופים שונים. להבדיל מאישור תרגום נוטריוני, יש מקרים בהם ניתן להסתפק באישור הצהרת מתרגם, דהיינו אין חובה שהנוטריון ישלוט בשפת מסמך המקור והתרגום, אלא די שהנוטריון יאשר חתימת המתרגם על תצהיר ולפיו המתרגם מצהיר כי הוא ביצע את התרגום וכי התרגום הינו תואם את מסמך המקור.
משמעות של אישור תרגום נוטריוני
המשמעות של אישור תרגום נוטריוני הינה כי הנוטריון מאשר בחותמו ובחתימתו כי הוא שולט בשפת המסמך שהוצג בפניו ו(שיכונה להלן :”מסמך המקור”) ובשפת המסמך המהווה את התרגום למסמך המקור (להלן:”התרגום”)  וכי התרגום הינו תרגום מדוייק של מסמך המקור שוהוצג בפני הנוטריון. על מנת לבחון מהו השירות הנדרש אנו ממליצים לבדוק מול הגוף הדורש את התרגום לבחון האם נדרש תרגום נוטריוני דהיינו אישור תרגום נוטריוני או שהגוף/ מוסד מסתפק באישור הצהרת מתרגם.תרגום נוטריוני ברונן ליבוביץ’ – משרד עורכי דין ונוטריון
משרדנו מבצע תרגום נוטריוני ביחס לשלל מסמכים בין אם האמור בתעודות רשמיות כגון תרגום תעודת לידה, תרגום תמצית מידע מרשם האוכלוסין, תרגום תעודת נישואים, תרגום תעודת בגרות, תרגום תעודת הסמכה, תרגום תואר, תרגום תקנון חברה, תרגום תעודת התאגדות של חברה, תרגום מסמכי חברה, ובין אם מדובר בתרגום נוטריוני של כל מסמך אחר כמו תרגום יפוי כח, תרגום הסכם, תרגום כתבי טענות וכיוב. התרגום הנוטריוני מבוצע בפרק זמן קצר. במידת הצורך משרדנו אף מטפל בהוצאת אישור אפוסטיל על התרגום הנוטריוני.