יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הינו כלי אפקטיבי וחדש המאפשר לכם לקבוע מה ייעשה בעניינכם האישיים, רפואיים, ורכושיים בעת הגעה חלילה למצב בו לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות או לנהל את העניינים הללו בעצמכם עקב מחלה חלילה ו/או גורם אחר המונע מכם לפעול כאמור.

אתם ממנים מרצונכם החופשי אנשים ספציפיים, אחד או יותר, המהימנים עליכם על פי שיקול דעתכם אשר יפעלו בשמכם בתחומים שנקבעו ביפוי הכח, ועל פי הוראותיכם. מי שמקבל את יפוי הכח חייב להסכים לכך מראש ואף לחתום בחתימת ידו לפני עורך דין כי הינו מסכים לקחת על עצמו את התפקיד המיועד. ניתן למנות מס’ מיופיי כח ו/או מיופיי כח חליפיים, בין לאותו עניין ובין לעניינים שונים הבקשה ליפוי כח מתמשך תוגש ותיערך ע”י עו”ד שהוסמך ע”י משרד המשפטים וזאת לאחר שערך הסמכה בעניין. במסגרת יפוי הכח המתמשך, ישנה אפשרות לקבוע הנחיות מקדימות  – פירוט רצונותיך באשר להחלטות שיתקבלו ו/או פעולות שיינקטו בשמך ע”י מיופה הכח. כתנאי לקבלת תוקף יש להפקיד את יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ורק לאחר אישור הבקשה שאורכת בממוצע כחודש ימים, נכנס לתוקפו יפוי הכח המתמשך. אחת ל-3 שנים נשלחות תזכורות לממנה על ההפקדה, ועל האפשרויות השונות העומדות בפני הממנה (ביטולו או שינויו).

מתי ייכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף?

כאשר הממנה לא מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים שנכללו ביפוי הכח, על פי התנאים שנקבעו ביפוי הכח עצמו.הקביעה מתי הממנה(זה שנתן את יפוי הכח) אינו מסוגל לקבל החלטות בעניינו, הינה בהתאם למה שנקבע ביפוי הכח המתמשך מיופה הכח מחוייב עפ”י חוק למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה כי התקיימו התנאים לכניסת יפוי הכח לתוקף.

לאחר כניסה לתוקףיוכל מיופה הכח לפעול ולקבל החלטות בשם מי שמינה אותו ולדאוג לענייניו כמי שמונה על ידי אותו אדם באותו צלול ובשיקול דעת. יפוי כח מתמשך חוסך את כאבי הראש והלחץ שהיה מנת חלקם של קרובי משפחה עת אדם קרוב נקלע למצב רפואי לא פשוט המונע ממנו לדאוג לענייניו. בעבר קרובי המשפחה נזקקו להגיש בקשות לבית המשפט המוסמך למינוי אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של קרוב המשפחה. הדבר יצר סרבול, מריבות , חיכוכים ואי הסכמה באשר לזהות האפוטרופוס וסמכויותיו, כל זאת שהאדם הזקוק למינוי לעיתים קרובות אינו יכול להביע את דעתו ורצונותיו. באמצעות יפוי כח מתמשך קובע האדם באופן ברור מי יטפל בענייניו השונים, כיצד, לרבות מתן הוראות ספציפיות, ואינו משאיר את ההחלטה לגורמים אחרים.

עו”ד ממשרדנו עבר את ההסכמה של משרד המשפטים, ולקוחות המשרד זכו לערוך ולהפקיד יפוי כח מתמשך באמצעות משרדנו מענה לכל שירותי הנוטריון הקיימים, לקבלת אינפורמציה על השירותים המשפטיים שמעניק משרדו של רונן ליבוביץ לחצו כאן

קרא עוד: תרגום נוטריוני