ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם (הממנה) למנות נציג (מיופה כח) שיהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו במקרה שהוא יהיה חסר יכולת לעשות כן בעצמו, לדוגמא בשל חולי או נכות. זהו כלי חשוב לתכנון משפטי מקדים, והוא שונה מייפוי כוח רגיל בכך שהוא נשאר בתוקף גם כאשר הממנה אינו יכול עוד להתבטא או לקבל החלטות עצמאיות

ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול הרשאות שונות, כולל ניהול עניינים פיננסיים, החלטות רפואיות, ועוד. הוא מאפשר לאדם לבחור מי יטפל בענייניו ואיך, במקרה שלא יוכל לעשות זאת בעצמו במדינות שונות ישנם כללים והוראות שונות לגבי אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך, וחשוב להתייעץ עם עורך דין מתמחה בתחום זה כדי להבטיח שהמסמך עומד בכל הדרישות המשפטיות הנדרשות

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן לענייני רכוש בלבד. לרבות ניהול חשבון בנק ויכול להינתן לעניינים אישיים בלבד. כגון ענייני רווחה, איכות חיים, שיקום, בחירת מקום מגורים. בנוסף ייפוי הכוח יכול להינתן לעניינים רפואיים בלבד, כגון, טיפולים רפואיים, מעקב רפואי, אשפוז וניתוחים

אילו עניינים ניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול מגוון רחב של עניינים, בהתאם לרצונות וצרכים האישיים של הממנה.

הנה כמה דוגמאות לעניינים שניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך:

 1. ניהול עניינים פיננסיים: כולל החלטות לגבי ניהול חשבונות בנק, השקעות, ניהול נכסים, תשלומים שוטפים, מתנות / תרומות ועוד.
 2. החלטות רפואיות: קביעת סוג הטיפול הרפואי או הטיפולים שיינתנו, החלטות בנוגע לטיפולים שלא יינתנו, והנחיות כלליות לגבי בריאותו של הממנה.
 3. .עניינים אישיים וחברתיים: החלטות לגבי מקום המגורים, השתתפות בפעילויות חברתיות, וקיום או ניתוק קשרים עם קרובים וחברים.
 4. טיפול בעניינים משפטיים: ייצוג הממנה בבתי משפט, ניהול תביעות או הגנה על זכויותיו.
 5. החלטות הנוגעות לילדים: אם ישנם ילדים תלויים בממנה, ניתן לקבוע הוראות לגבי טיפול/ חינוך

חשוב לציין שייפוי כוח מתמשך צריך להיות מפורט וברור ככל האפשר, כדי למנוע סיבוכים ובלבול בעתיד. כמו כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין בעת כתיבתו, כדי לוודא שהמסמך עומד בכל הדרישות המשפטיות הרלוונטיות

הגורמים הרלוונטיים במסגרת ייפוי כוח מתמשך

אתם ממנים מרצונכם החופשי אנשים ספציפיים, אחד או יותר, המהימנים עליכם על פי שיקול דעתכם אשר יפעלו בשמכם בתחומים שנקבעו בייפוי הכוח, ועל פי הוראותיכם. מי שמקבל את ייפוי הכוח חייב להסכים לכך מראש ואף לחתום בחתימת ידו לפני עורך דין כי הינו מסכים לקחת על עצמו את התפקיד המיועד.

ניתן למנות מס’ מיופי כוח (שיפעלו בהסכמה פה אחת או ברוב דעות או כל אחד בנפרד לפי רצונכם) ו/או מיופי כוח חליפיים, בין לאותו עניין ובין לעניינים שונים. על ייפוי כוח מתמשך יחתמו הממנה וכן מיופה/י הכוח והוא נערך בטופס מקוון באתר האפוטרופוס הכללי, כאשר הגישה אליו מתאפשרת רק לעורך דין שהוסמך לכך ע”י משרד המשפטים.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך ישנם מספר גורמים רלוונטיים:

 • הממנה – האדם שמחליט לערוך יפוי כוח מתמשך עבורו, וקובע את תוכן ייפוי הכוח לרבות זהות מיופה הכוח, והכל על פי רצונו האישי והחופשי. כל אדם רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך ובלבד שהוא מעל גיל 18, והוא כשיר מבחינה נפשית וקוגנטיבית להבין את מעשיו ואת השלכות האמור ביפוי הכח. האדם שמחליט לחתום על ייפוי הכוח. זהו האדם שרוצה להבטיח שענייניו ינוהלו כראוי במקרה שלא יוכל להחליט בעצמו בשל חולי, נכות או מצב נפשי.
 • מיופה הכוח (המוסמך) –האדם או האנשים שהממנה בוחר בו/הם לייצגו ולפעול בשמו. זה יכול להיות בן משפחה, חבר קרוב, או איש מקצוע (כמו עורך דין או רואה חשבון). האדם שמתמנה על-ידי הממנה. על מיופה הכוח לפעול במסירות ובתום לב לצורך שמירת ענייניו של הממנה, בהתאם להוראות ייפוי הכוח. מיופה הכוח יכול להיות אדם פרטי, עורך דין או בעל מקצוע אחר.
 • האדם המיודע – אדם שהממנה מציין בייפוי הכוח כמי שמיופה הכוח ידווח לו על פעולותיו על פי יפוי הכח. האדם המיודע יכול להיות קרוב משפחה, חבר או איש מקצוע.
 • עורך הדין – עורך הדין הוא הגורם המקצועי שאחראי על עריכת ייפוי הכוח המתמשך, וכן על מתן ייעוץ לממנה ומיופה הכוח. רק עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מוסמך לערוך את ייפוי הכוח, כדי לוודא שהמסמך עומד בכל הדרישות המשפטיות ומשקף את רצונות הממנה בצורה ברורה ומדויקת.
 • רופא/מומחה רפואי: במקרים מסוימים, עשוי להיות נדרש אישור רפואי לגבי מצבו הנפשי והפיזי של הממנה בזמן החתימה על ייפוי הכוח, כדי לוודא שהוא מוסמך לקבל החלטות.
 • המוסדות הרלוונטיים: בנקים, חברות ביטוח, מוסדות רפואיים וגופים ממשלתיים שעשויים לדרוש לראות את ייפוי הכוח ולבדוק את תוקפו לפני שיאפשרו למוסמך לפעול בשמו של הממנה.
 • בית המשפט: במקרים מסוימים, עשוי להיות צורך באישור או בפיקוח של בית משפט על התהליך, במיוחד אם יש ספק לגבי תקינותו של ייפוי הכוח או כאשר יש מחלוקת בין קרובי הממנה לגבי ניהול ענייניו, לרבות אישור עסקאות משמעותיות כגון מכירת נדל”ן של הממנה או עסקאות בסכומים גבוהים.השילוב של כל הגורמים הללו מבטיח שייפוי הכוח מתמשך ישרת את רצון הממנה בצורה הטובה ביותר.

 

החקיקה הרלבנטית בענין עריכת יפוי כח מתמשך מוסדרת בין השאר:

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – החוק המסדיר את נושא ייפוי הכוח המתמשך בישראל.
 • תקנות ייפוי כוח מתמשך – תקנות שהותקנו מכח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בנושא ייפוי כוח מתמשך.

יפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב המאפשר לאדם להבטיח את לעצמו כי ענייניו האישיים והרכושיים יטופלו בהתאם לרצונו במקרה שהוא יגיע למצב בו אינו יכול לעשות זאת בעצמו. על מנת לערוך יפוי כוח מתמשך בצורה נכונה ומקצועית, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

הנחיות מקדימות בייפוי כח מתמשך

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך הן הוראות שאדם נותן למיופה הכוח שלו, כיצד לפעול בענייניו במקרה שהוא יגיע למצב בו אינו יכול לקבל החלטות בעצמו.

הנחיות מקדימות יכולות לכלול מגוון רחב של נושאים, כגון:

 • טיפול רפואי: הנחיות לגבי סוג הטיפול הרפואי שהממנה מעוניין לקבל, לרבות טיפולים רפואיים מתקדמים כגון אבחון רפואי או טיפולים ניסיוניים.
 • מקום מגורים: הנחיות לגבי מקום המגורים המועדף על הממנה, אם יגיע למצב בו אינו יכול לקבוע זאת בעצמו.
 • מגע עם קרובים: הנחיות לגבי מי רשאי לבקר את הממנה, אם יגיע למצב בו אינו יכול לקבוע זאת בעצמו.
 • עניינים אישיים נוספים: הנחיות לגבי נושאים אישיים נוספים, כגון דת, קבורה או תרומות לצדקה.

הנחיות מקדימות הן כלי חשוב המאפשר לממנה לבטא את רצונו האישי לגבי אופן הטיפול בו במקרה שהוא יגיע למצב בו אינו יכול לקבל החלטות בעצמו. חשוב לציין כי הנחיות מקדימות מהוות מסמך בעל משקל רב שייקבע בעת קבלת ההחלטות בענייניו של הממנה.

מה עושים במצב שאין ייפוי כוח מתמשך?

אם אין ייפוי כוח מתמשך, ואדם מגיע למצב בו אינו יכול לקבל החלטות בעצמו, אז בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס. אפוטרופוס הוא אדם או תאגיד המקבלים על עצמם את האחריות לטיפול בענייניו של אדם אחר שאינו מסוגל לדאוג לעצמו. ההליך למינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי מורכב, שיכול לקחת מספר חודשים. במהלך ההליך, בית המשפט יבחן את הנסיבות של המצב, ויחליט מי יהיה האפוטרופוס המתאים ביותר. האפוטרופוס יכול להיות אדם פרטי, למשל קרוב משפחה או חבר, או תאגיד

האפוטרופוס יהיה אחראי לקבל החלטות בענייניו האישיים והרכושיים של האדם, לרבות:

 • טיפול רפואי
 • מקום מגורים
 • עניינים פיננסיים
 • עניינים אישיים נוספים

אפוטרופוס חייב לפעול במסירות ובתום לב לצורך שמירת ענייניו של האדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו. חשוב לציין כי יפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב המאפשר לאדם להבטיח את טיפולו בענייניו האישיים רפואיים והרכושיים במקרה שהוא יגיע למצב בו אינו יכול לעשות זאת בעצמו. יפוי כוח מתמשך יכול למנוע את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, ולהבטיח שהאדם יקבל את הטיפול המתאים ביותר עבורו על פי רצונו.

ייפוי כוח מתמשך תיקון 18 – מקור חוקי

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 (להלן:”החוק”), מסדיר, בין יתר הוראותיו, מצבים בהם אדם בגיר מאבד את כשרותו עקב מצב רפואי (כגון: דימנציה) ואינו יכול לדאוג לענייניו הרכושיים ו/או הגופניים.

תיקון 18 לחוק אשר פורסם בתאריך 11.4.2016 הכניס לחוק את פרק שני אשר כותרתו “ייפוי כוח מתמשך”. המצב בעבר אשר היה לפני תיקון 18 נקבע בפרק השלישי שבחוק אשר כותרתו “האפוטרופוסים על פי מינוי”. פרק זה חל גם היום, אולם בניגוד לייפוי כוח מתמשך, הליך מינוי אפוטרופוס מצריך מעורבות של בית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בבקשה צד לבקשה הינו האפוטרופוס הכללי – עליו להגיש את עמדתו לבקשה.

את הבקשה יש לתמוך בתעודה רפואית המעידה על מצב החסוי ולעיתים אף בחוות דעת סוציאלית וכן בכתבי הסכמה של קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המינוי שיינתן ע”י ביהמ”ש בתחילה הינו זמני עד לדיון בבקשה למינוי קבוע לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי. ביהמ”ש אינו מחוייב למנות את האפוטרופוס המוצע ובמקרים של מחלוקת בין בני משפחה או בנסיבות אחרות ביהמ”ש ממנה גורם חיצוני (כגון עמותות למיניהן). תיקון 18 לחוק הביא עימו בשֹורה של מינוי עפ”י ייפוי כוח מתמשך, אשר היתרון המובהק בו הוא שלאדם הנזקק למינוי יש שליטה על זהות האדם או האנשים שידאגו לענייניו ועל סמכויותיהם. למינוי אפוטרופוס שתוגש לו בה יצויין שמו של האפוטרופוס המוצע

סייגים ופעולות הטעונות הסמכה מפורשת או אישור מראש של בית משפט

פעולות אשר טעונות אישור ביהמ”ש לביצוען הינן בין היתר פעולות במקרקעין ו/או הטענות רישום בפנקסים על פי דין ופעולות ששוויים הכלכלי מעל 500,000 ₪. מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות אישיות, כגון המרת דת, אימוץ, עריכת צוואה, נתינת מתנות בסכומים לא מקובלים, הלוואות, תשלום שכר למיופה הכוח ופעולות נוספות. לפי הקבוע בחוק קיימת מחייבות לציין זאת במפורש – אחרת למיופה כוח לא תהיה סמכות לפעול בעניינים אלו בשמכם

ייפוי כוח מתמשך הוא אמצעי עזר לעניינכם האישיים

ייפוי כוח מתמשך הוא אינו תחליף לצוואה אלא כלי משלים במצב בו אינכם יכולים לדאוג לעניינכם אלא כלי וחדש המאפשר לכם לקבוע מראש מה ייעשה בעניינכם האישיים, רפואיים והרכושיים בעת הגעה חלילה למצב בו לא תהיו מסוגלים לקבלי החלטות או לנהל את העניינים הללו בעצמכם עקב מחלה חלילה (דימנציה, אירוע מוחי, תאונה קשה) ו/או גורם אחר המונע מכם לפעול כאמור.

להבדיל מצוואה אשר הוראותיה נכנסות לתוקף עם פטירת המצווה, ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר את הטיפול בממנה (אותו אדם שחתם על המסמך אשר קרוי “ממנה”) בשעה שהוא לא יוכל .לדאוג לענייניו מניסיוננו, רבים נוטים לבלבל במושגים ולכן נבקש להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך עוסק בניהול חייו של הממנה שעה שהוא לא יוכל לדאוג לענייניו מיופיי הכוח פועלים אך ורק לטובת הממנה ואינם זוכים לעדיפות בעת פטירת הממנה. האמור בצוואתו הוא שיקבע (ובמקרה ולא הותיר צוואה, עזבונו יחולק לפי האמור בחוק הירושה).

מנגנוני הפיקוח על מיופה הכוח

כאשר אתם קובעים מיודעים – מיופה הכוח מודע לכך כי עליו ליידע אנשים נוספים בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי כוח המתמשך ועל פעולו שהוא מבצע מכוחו וכך נוצר למעשה מעין פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח מי הם המיודעים? אלו אנשים שמיופה הכוח חייב ליידע אותם על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח והחלטות פעולות שהוא מבצע מכוח בייפוי הכוח המתמשך אתם יכולים לקבוע.

כמו כן בעת עריכת יפוי כוח מתמשך מוודא העורך דין שהוסמך לכך כי אתם מבינים את משמעות יפוי הכוח המתמשך וכי רצונכם בא לידי ביטוי בעת עריכתו. בנוסף, חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי (באמצעות העו”ד שהוסמך לכך או ע”י הממנה) ורק לאחר אישור הבקשה, נכנס לתוקפו יפוי הכוח המתמשך. אחת ל-3 שנים נשלחות תזכורות לממנה על ההפקדה, ועל האפשרויות השונות העומדות בפני הממנה (ביטולו או שינויו).

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר אתם לא תהיו מסוגלים עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים שנכללו בייפוי הכוח, על פי התנאים שנקבעו על ידכם בייפוי הכוח המתמשך עצמו. הקביעה מתי הממנה (זה שנתן את ייפוי הכח) אינו מסוגל לקבל החלטות בעניינו, הינה בהתאם למה שנקבע בייפוי הכח המתמשך.

מיופה הכוח מחוייב עפ”י חוק למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף. לאחר כניסה לתוקף, יוכל מיופה הכח לפעול ולקבל החלטות בשם מי שמינה אותו ולדאוג לענייניו.

ייפוי כוח מתמשך – מסמך חיוני לכל אדם שמלאו לו 18 שנים

ייפוי כוח מתמשך חוסך את כאבי הראש והלחץ שהיה מנת חלקם של קרובי משפחה עת אדם קרוב נקלע למצב רפואי לא פשוט המונע ממנו לדאוג לענייניו. בעבר קרובי המשפחה נזקקו להגיש בקשות לבית המשפט המוסמך למינוי אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של קרוב המשפחה. הדבר יצר סירבול, מריבות, חיכוכים ואי הסכמה באשר לזהות האפוטרופוס וסמכויותיו, כל זאת שהאדם הזקוק למינוי לעיתים קרובות אינו יכול להביע את דעתו ורצונותיו.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך קובע האדם באופן ברור מי יטפל בענייניו השונים, כיצד, לרבות מתן הוראות ספציפיות ואינו משאיר את ההחלטה לגורמים אחרים. עו”ד רונן ליבוביץ, בעל ותק וניסיון משפטי של 20 שנה כעו”ד פעיל היה מהראשונים שעבר את ההסמכה של משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך ובעל ניסיון מעשי רב בעריכתו והפקדתו. אל תידחו ואל תזניחו טיפול בעריכת המסמך אשר יתאים לצרכים ולרצונות שלכם.

מהי העלות של ייפוי כוח מתמשך?

עלות הכנת ייפוי כוח מתמשך אינה קבועה בחוק ואין מחיר מינימום ו/או מגבלה. המחיר משתנה בהתאם למורכבות של הדבר והעניינים שיש לקחתם בחשבון המשתנים מאדם לאדם.

בפגישת היכרות עם הממנה ולאחר הבנת הצרכים נוכל להעריך את היקף הטיפול ובהתאם גם את עלות השירות. חובה להשקיע מחשבה רבה על מנת להקיף את מלוא הנושאים ולהשתדל לטפל בכל העניינים שעלולים לעלות בזמן אמת, על מנת שאכן ייפוי הכוח יתן מענה הולם ומקיף ככל הניתן לכל הסיטואציות שעלולות להתרחש וייתן בנוסף כלים ברורים למיופה/י הכוח.

לכן מי שידרוש מכם תשלום עבור ייפוי כוח מתמשך “סטנדרטי” סך של 2,500 ₪ או פחות מכך מן הסתם אינו בקי דיו בחשיבותו של ייפוי הכוח המתמשך, השלכותיו ובכלל הסוגיות שיש לתת עליהם את הדעת לפעול בשמכם בעת שלא תוכלו לעשות כן. להבדיל מייפוי כוח ספציפי או כללי מלאכת עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה דבר של מה בכך ואינה אורכת דקות בודדות!!

 

מאמרים נוספים

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
הגשת בקשה לצו ירושה
ייפוי כוח מתמשך ויתרונותיו
רכישת דירה חדשה מקבלן או יזם
ייפוי כוח מתמשך – פעולות אסורות לביצוע
פתיחת חשבון בנק לחברה
שירותי נוטריון
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם