שירותים לחברות

משרדנו מספק שירותים משפטיים לשותפויות ולחברות, לרבות  הסכמי שותפים, הסכמי מייסדים, פתיחת חברה, פירוק חברה מרצון, העברת מניות, דיווחים לרשם החברות, מחיקת חובות עבר לרשם החברות, הסכמי נאמנות ויתר הפעולות שיש לבצע עבור ניהול משפטי תקין בחברה.
סכסוכי ירושה

דיני החברות דורשים פעולות שוטפות מצד החברה ובעליה לרבות בעלי תפקידים בחברה,  כגון הגשת דו"ח שנתי  ותשלומי אגרות שנתיות  וכן עדכונים שוטפים על שינויים בחברה. למשל שינוי בבעלי המניות, מינוי או פיטורין של דירקטור או מנכ"ל, ואפילו שינוי כתובת. חוק החברות מחייב את בעלי החברה לדווח בתוך 14 ימים על כל שינוי שכזה.

משרדנו יודע לתת מעטפת משפטית לכל צרכיה של החברה על מנת שתעמוד בהוראות החוק והתקנות.