רכישת דירה חדשה מקבלן

להבדיל מרכישת דירה יד שניה, שם מן הסתם הדירה ומערכותיה קיימות והזכויות יש להניח רשומות ע"ש המוכר, הרי שבעת רכישת דירה חדשה מקבלן, לרוב, הדירה והבנין טרם החלו להיבנות או מצויים בשלבי בניה מוקדמים, ועל כן יש לתת את הדעת הן ביחס לזכויות הקבלן בקרקע, זכותו למכור את הדירה, קיומו של היתר בניה, הבטחת כספי רוכש הדירה עד למסירת החזקה בדירה ורישום הזכויות על שמו של הקונה בדירה. נקודה חשובה נוספת הינה כי עו"ד של הקבלן/יזם אינו מייצג את הקונה ואינו מתיימר לדאוג לאינטרסים שלו. 

עו"ד נדל"ן ומקרקעין ידאג לבחון את מצב זכויות הקבלן בקרקע, היתר בניה, תשלום לקבלן באמצעות פנקס שוברים וקבלת ערבות חוק מכר המבטיחה את כספו של קונה דירה, קבלת מכתב החרגה מותנה ומכתב החרגה סופי, ולפיו שעבודים שיש על זכויות הקבלן/יזם בקרקע לא יחולו על הדירה עם גמר ביצוע התשלומים, מועדים לרישום הזכויות בדירה ע"ש הקונה כשהדירה רשומה כיחידה נפרדת בבית המשותף, אחריות הקבלן לביצוע תיקוני שנת בדק ותקופת אחריות ועוד. עו"ד נדל"ן עובר על חוזה מכירת הדירה ונספחיו השונים לרבות מפרט טכני, יפויי כח לרישום, נספחי ליווי בנקאי ומסמכים רלבנטיים אחרים, תוך בחינתם וניסוח נספח שינויים לחוזה המכר הסטנדרטי, שינויים ותוספות שנועדו להגן על קונה הדירה.
רוכשי דירה רבים סבורים בטעות כי ההוצאות המשפטיות שהן משלמים לעו"ד הקבלן מבטיחות את האינטרסים שלהם, ועל כן נמנעים לשכור את שירותיו של עו"ד נדל"ן מטעמם. מדובר בטעות נפוצה שכן ההוצאות המשפטיות המשולמות לעו"ד קבלן נועדו אך ורק עבור ביצוע רישום הזכויות. לפני שדרוג ריצוף, מטבח, כלים סניטריים וכיו"ב הכרחי לבדוק את חוזה הקניה באמצעות עו"ד נדל"ן ולוודא כי הקונה יזכה לקבל תמורת כספו דירה חדשה, בנויה ומושלמת כשהזכויות בה יירשמו על שמו ולשביעות רצונו המלאה. במקביל עליכם לוודא כי מבוצעת בדירה בדיקת ליקויי בניה.