רישום חברה

זקוקים לרישום חברה במהירות? רישום חברה באמצעות משרדנו מבוצע תוך שעות  אודות לניסיון הרב ולממשק בין משרדנו לרשם החברות. משרדנו מלווה חברות רבות במשק, החל משלב רישום החברה דרך ליווי משפטי שוטף.  אנחנו מודעים לכך כי לעיתים נדרש רישום חברה בדחיפות, בין אם מדובר בהתקשרות של החברה בעסקת נדל"ן, ובין אם מדובר בהגשת הצעה למכרז בשם חברה בע"מ, ובין בשל צורך אחר.
רישום חברה
מה צריך לעשות לצורך רישום חברה?
לצורך רישום חברה עליכם להגיע למשרדנו לפגישה קצרה, במהלכה אנו נכין ונחתים אתכם על כל המסמכים הדרושים לרישום חברה, ובין היתר בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים, והצהרת בעלי מניות. אנו נסייע לכם ונכוון אתכם בבחירת שם לחברה החדשה ונענה על כל שאלותיכם ונספק לכם הבהרות ככל שאלו יידרשו.רישום חברה

מיד עם החתימה על מסמכי רישום החברה, אלו מועברים על ידי משרדנו באמצעים טכנולוגיים מאובטחים לרשם החברות, ולאחר מספר שעות אנו נמציא לכם את תעודת רישום החברה - תעודת ההתאגדות של החברה ואת תקנון החברה, וכן נכין עבורכם פרוטוקול זכויות חתימה, מינוי ממהלים, פרוטוקול פתיחת חשבון בנק, כך שתוכלו לאחר שעות ספורות מהגעתכם למשרדנו לפעול באמצעות החברה החדשה.

רישום חברה באסרף, ליבוביץ ושות'
אסרף, ליבוביץ ושות' מתחייבים כי רישום החברה יבוצע תוך שעות ספורות – מהיום למחר, ואף באותו היום (באם המסמכים יועברו לרשם החברות  עד שעה 9:00 בבוקר). מדי יום משרדנו מטפל ברישום חברות ועל כך יעידו מאות מלקוחותינו שקיבלו שירותי רישום חברות מאת משרדנו. רואי חשבון מכל רחבי הארץ ממליצים ללקוחותיהם להגיע למשרדנו על מנת לבצע את רישום החברה, לאחר שנוכחו לדעת כי רישום חברה במשרדנו מבוצע במקצועיות ובמהירות.