רישום הסכם שיתוף במקרקעין – הוראת ביצוע עדכנית ביחס לאישורי מס

אישורי מיסים נדרשים לשם רישום הסכם שיתוף בטאבו.  הוראת נוהל מעודכנת מאפשרת במקרים הבאים להסתפק בתצהיר עו”ד ביחס למהות הסכם השיתוף במקום הצגת אישורי מיסים:

  1. רישום הסכם שיתוף שאין תמורה בצידו, הכולל חלוקה של עד 4 יח”ד בחלקה של עד 1.5 דונם ויש התאמה בין החלקים הרשומים בטאבו לבין התשריט וההסכם.
  2. רישום הסכם שיתוף אשר נחתם במסגרת קבוצת רכישה, שחתימתו הינה בד בבד או קודם לרכישת הקרקע ע”י חברי הקבוצה.
  3. רישום הסכם שיתוף שאינו קובע הקניית חזקה יחודית או הצמדות לדוגמא הסכם הקובע הוראות ניהול של המקרקעין ע”י השותפים.

במקרים אחרים יש להגיש אישורי מס (למעט מס רכוש).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>