דו”ח שנתי לרשם חברות

חברה פרטית מחוייבת לערוך ולהגיש לרשם החברות אחת לשנה דו”ח שנתי בהתאם לסעיף 141 לחוק החברות.
ניתן לקבוע בתקנון החברה הוראה מתאימה המתנה על סעיף 60 לחוק החברות, כך שלא תהיה חובה לכנס אסיפה שנתית לשם הגשת הדו”ח, אלא כינוס האסיפה הכללית יהיה רק במקרה בו קיים צורך במינוי רו”ח מבקר לחברה. דוח שנתי לרשם החברות יש להגיש לרשם החברות בעותק מקורי יש לוודא כי הדירקטור של החברה חותם על הדו”ח השנתי וכן על תצהיר לאימות הפרטים בדו”ח וכי חתימתו מאומתת ע”י עו”ד. הנתונים אשר מצויינים בדו”ח השנתי צריכים להיות מעודכנים ליום עריכת והגשת הדו”ח השנתי.

בדוח השנתי יש למלא בין היתר את הפרטים הבאים

 • פרטי החברה (שם חברה, מספר חברה, כתובת חברה)
 • מועד קיום האסיפה השנתית
 • הון הרשום של החברה
 • שם המניות וערכן הנקוב
 •  מס’ המניות בהון הרשום
 • מס’ מניות מוקצות
 • פרטי בעלי המניות
 • סוגי המניות
 • ערכן של המניות
 • הסכום שטרם שולם בעד המניות
 • פרטי הדירקטורים המכהנים
 • דירקטורים שחדלו לכהן ממועד הדוח השנתי הקודם
 • פרטי מנהל החברה וכן צירוף מסמכים רלבנטיים במידת הצורך ועל פי הוראות חוק החברות
מאמרים
חתימת נוטריון
זכויות חתימה לחברה
פתיחת חשבון בנק לחברה
פתיחת חשבון בנק לחברה
שינוי שם חברה
שינוי שם חברה
רישום חברה
רישום חברה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם