פתיחת חברה

מהי חברה בע”מ?

חברה בע”מ (חברה בעירבון מוגבל) היא חברה עסקית שבה האחריות של בעלי המניות שלה מוגבלת לסכום ההשקעה שלהם בחברה. זה אומר שבמקרה שהחברה נכנסת לחדלות פירעון, הנושים יכולים לגבות רק את סכום ההשקעה של בעלי המניות, ולא יכולים לתבוע את הנכסים האישיים שלהם. כל אדם מעל גיל 18 רשאי להקים חברה בישראל ובלבד ואין עליו מגבלות כמו הליכי פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל.

היתרון העיקרי של חברה בע”מ הוא הגנה זו על הנכסים האישיים של בעלי המניות. זה מעודד אנשים להשקיע בעסקים, מכיוון שהם יודעים שהם לא מסכנים את כל הונם האישי אם העסק נכשל. יתרון נוסף של חברה בע”מ הוא שהיא מאפשרת לגייס הון בקלות יחסית. בעלי מניות יכולים לרכוש מניות בחברה, מה שמאפשר לחברה לגייס הון ללא צורך בהלוואות מבנקים או מגופים אחרים.

רישום חברה ברשם החברות

 4 שלבים בתהליך פתיחת חברה בע”מ

הליך פתיחת חברה מבוצע כיום באמצעות משרדנו במערכת מקוונת של רשם החברות, לאחר תשלום האגרה המתאימה.

1. קביעת שם החברה 

בעת פתיחת חברה יש לקבוע בין היתר את שם החברה (כולל 2 שמות חלופיים למקרה שיש חברה בעלת שם דומה).  בעת הקמת חברה על המבקש להקים חברה לבחור שם לחברה, אשר אינו קיים  ו/או זהה ו/או דומה לשם חברה הרשומה כבר במרשם החברות. על פי דרישת רשם החברות, על המבקש להקים חברה להציע מספר חלופות אפשריות לשם החברה החדשה. כך שבמקרה בו השם הראשון שנבחר לשם הקמת חברה קיים במרשם החברות או שהינו זהה או דומה לשם קיים, ניתן יהיה לבחור שם מתוך השמות החלופיים.

על מנת למנוע עיכובים אשר עלולים לצוץ אם שם החברה המוצע קיים כבר ברשם החברות או במידה וקיים שם דומה, מומלץ להציע לפחות 2 שמות חלופיים במסגרת הפקדת התיק פיזית ברשם החברות עם פתיחת החברה.  במערכת המקוונת חובה לציין שם + 2 שמות חלופיים לפחות.

2. קביעת מסגרת משפטית 

יש לבחור את המסגרת המשפטית בעת הקמת עסק. ישנם מספר מסגרות משפטיות אפשריות להקמת עסק והן תלויות במחזור המשוער של העסק, תחום פעילותו, קהל היעד וכיו”ב. ניתן להקים עסק כעוסק פטור, עוסק מורשה או באמצעות תאגיד כמו חברה בע”מ או חברה בלתי מוגבלת, שותפות רשומה או שותפות בלתי רשומה.

3. קביעת זהות בעלי המניות והדירקטורים הראשונים

זהות בעלי המניות וחלוקת המניות ביניהם, זהות הדירקטורים הראשונים, הון רשום ומונפק, כתובתה, הגבלת אחריות בעלי מניות. כמו כן, יש לבחון האם בעלי מניות המבקשים לפתוח חברה אינם בעלי מניות בחברות אחרות אשר הינן בסטטוס של חברות מפרות חוק או הינם רשומים כחייבים מוגבלים באמצעים בהוצל”פ או בהליכי פשיטת רגל. במקרה כזה רשם החברות יסרב לפתוח חברה עד להסדרת המחדלים.

4. בקשה לרישום חברה ברשם החברות:

לצורך פתיחת חברה יש להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות והצהרת דירקטורים ראשונים. מסמכי הקמת חברה אלו מאומתים ע”י עו”ד בעת הקמת חברה וכתנאי לרישום החברה יש לשלם אגרת רישום חברה.

 • הליך פתיחת חברה הינו הליך קצר האורך עד יומיים – שלושה בממוצע. לאחר שמסמכי פתיחת החברה מוגשים לרשם החברות. אלו נבחנים ע”י המחלקה המשפטית של רשם החברות.
 • נבחן שם החברה ומונפקת תעודת התאגדות / תעודת רישום של החברה. פתיחת חברה מתרחשת למעשה עם הנפקת תעודת ההתאגדות.

המסמכים שיש להגיש לרישום חברה ברשם החברות:

על מנת לפתוח חברה יש לחתום בפני עו”ד על מסמכים שונים.

 1.  בקשה לרישום חברה
 2. תקנון חברה
 3. הצהרות בעלי מניות ודירקטורים, אשר בין היתר יאמת את זהות החותמים על מסמכי פתיחת החברה.

אגרות שיש לשלם בעת הקמת החברה

 • נכון לשנת 2019 אגרת פתיחת חברות הינה בסך של 2,645 ₪. אגרת פתיחת חברה מתעדכנת מידי שנה.
 • כמו כן, אגרת פתיחת חברה המשולמת למשרד המשפטים עומדת נכון לשנת 2019 ע”ס 2,150 ש”ח בהליך רישום חברה מקוון.

פתיחת חברת יחיד

פתיחת חברת יחיד (בעל מניות אחד שהוא יחיד אזרח ישראל שהוא גם הדירקטור). קיימים טפסים מובנים המכילים את הבקשה, תקנון וההצהרות הנדרשות. פתיחת חברה המונה יותר מבעל מניות אחד או שאין זהות בין בעל המניות לדירקטור אורכת בממוצע כ-3 ימים ממועד קבלת מסמכי פתיחת החברה ברשם החברות.

בנוסף השירות כולל הכנה של כל המסמכים המשפטיים הדרושים לשם הקמת העסק ופעילותו השוטפת:

 • לרבות הקמת עסק
 • זכויות חתימה בעסק
 • פתיחת חשבון בנק עסקי
 • הכנת חוזים בתחומים הרלוונטיים לתחום פעילות של העסק החדש
 • מתן ליווי וייעוץ שוטף לעסק
 • בדיקה ברשם החברות של שם החברה המוצע ואישור השם
 • עריכת המסמכים הנדרשים והחתמת הלקוח על מסמכים/תצהירים נדרשים
 • הכנה ועריכה של תקנון לחברה
 • המצאת המסמכים למשרדי רשם החברות

כיצד מתבצע תהליך פתיחת חברה במשרדינו?

 • הפעולות שעליכם לעשות לפני פתיחת חברה הם להגיע למשרדנו לפגישה קצרה, במהלכה אנו נכין ונחתים אתכם על כל המסמכים הדרושים לכך. רישום חברה יעשה מיד עם החתימה על מסמכים. מסמכים אלו מועברים לרשם החברות על ידי משרדנו באמצעים טכנולוגיים מאובטחים ולאחר מספר שעות אנו נמציא לכם את תעודת רישום החברה – תעודת ההתאגדות של החברה ותקנון החברה משרדנו אינו משתמש בשירותי שליחים, אלא בטכנולוגיות מתקדמות במסגרתן מסמכי פתיחת החברה מועברים לרשם החברות באמצעות תקשורת מחשבים. אי לכך הליך פתיחת חברה באמצעותנו הינו הליך מאובטח, אמין ומהיר, תוך שמירה מלאה על חיסיון הלקוח – מבקש שירות פתיחת החברה.
 • אנו נסייע לכם ונכוון אתכם בבחירת שם לחברה החדשה ונענה על כל שאלותיכם. אנחנו נספק לכם הבהרות ככל שאלו יידרשו.
 • בנוסף נכין עבורכם פרוטוקול זכויות חתימה, מינוי מנהלים ופרוטוקול פתיחת חשבון בנק, כך שתוכלו לאחר שעות ספורות מהגעתכם למשרדנו לפעול באמצעות החברה החדשה.
 • בקשת פתיחת חברה תוגש לרשם החברות אשר ירשום את החברה לאחר שמצא כי קויימו כל הדרישות לפי חוק החברות.  משרדינו מבצע את רישום החברה מול רשם החברות, לאחר ייעוץ והכנת מסמכי רישום חברה על פי צרכיו של הלקוח.

תהליך רישום חברה תוך 24 שעות בהתחייבות

רונן ליבוביץ מתחייב כי תהליך רישום חברה יבוצע תוך זמן קצר ביותר, לעתים אף באותו היום. פתיחת חברה באמצעות משרדנו מבוצע תוך שעות, אודות לניסיון הרב ולממשק בין משרדנו לרשם החברות. משרדנו יעניק לכם את מלוא שירותי פתיחת החברה באופן מיידי. כאשר תוך שעות ספורות תוכלו לפעול באמצעות החברה ולקבל ליווי שוטף ממשרדנו בכל הנוגע לדיני החברות וליעוץ משפטי מסחרי.

שירות פתיחת חברה כולל בין השאר ליווי הקמת עסק, יעוץ והכוונה באיזה מסגרת משפטית לבחור בעת הקמת העסק, האם כעוסק, כחברה בע”מ או שותפות. משרדנו מלווה חברות רבות במשק. החל משלב רישום החברה דרך ליווי משפטי שוטף. אנחנו מודעים לכך כי לעיתים נדרש רישום חברה בדחיפות, בין אם מדובר בהתקשרות של החברה בעסקת נדל”ן, הגשת הצעה למכרז בשם חברה בע”מ ובין בשל צורך אחר.

עו”ד ליבוביץ – ניסיון של כ-20 שנה בפתיחת חברות

מדי יום משרדנו מטפל ברישום חברות ועל כך יעידו מאות מלקוחותינו שקיבלו שירותי רישום חברות מאת משרדנו. רואי חשבון מכל רחבי הארץ ממליצים ללקוחותיהם להגיע למשרדנו על מנת לבצע את רישום החברה, לאחר שנוכחו לדעת כי רישום חברה במשרדנו מבוצע במקצועיות ובמהירות.

למשרדנו ניסיון של כ-20 שנה בפתיחת חברות והכנת כל המסמכים הדרושים לשם פתיחת חברה בצורה מקצועית, יסודית ומהירה. משרדנו מלווה עסקים משלב הקמת העסק דרך מתן ליווי משפטי שוטף במהלך תקופת פעילות העסק.

הדגש שניתן ללקוחות משרדנו בעת הטיפול בהקמת העסק הינו “סוף מעשה במחשבה תחילה” דהיינו תכנון והדרכה נכונים בעת פתיחת עסק מאפשרים צמיחה והצלחה עסקית. להבדיל מסיטואציה בה נפתח עסק ללא תכנון נכון ומושכל בעת הקמת העסק.

בזכות הניסיון הרב של משרדנו בהקמת חברות, ההליך מבוצע ביסודיות, מקצועיות ומהירות ולאחר מספר שעות ממועד חתימתכם על מסמכי הקמת החברה אותם אנו מכינים בשיתוף עמכם. החברה נרשמת ברשם החברות ואנו נמציא לכם את תעודת ההתאגדות של החברה, תקנון החברה ושאר המסמכים הנדרשים לשם תחילת עבודה כחברה.

פירוק חברה
פירוק חברה
הליך פתיחה ורישום חברה
פירוק חברה מרצון
עורך דין חברות
ייצוג חברות
רישום חברה
רישום חברה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם