הליך פתיחת חברה מבוצע כיום באמצעות משרדנו במערכת מקוונת של רשם החברות, לאחר תשלום האגרה המתאימה.

על מנת לפתוח חברה יש לחתום בפני עו”ד על מסמכים שונים. כמו בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרות בעלי מניות ודירקטורים, אשר בין היתר יאמת את זהות החותמים על מסמכי פתיחת החברה. אגרת פתיחת חברה מתעדכנת מידי שנה ונכון לשנת 2019 אגרת פתיחת חברות הינה בסך של 2,645 ₪.

כמו כן, אגרת פתיחת חברה המשולמת למשרד המשפטים עומדת נכון לשנת 2019 ע”ס 2,150 ש”ח בהליך רישום חברה מקוון.

פתיחת חברה – שלבי ההליך

בעת פתיחת חברה יש לקבוע בין היתר את שם החברה (כולל 2 שמות חלופיים למקרה שיש חברה בעלת שם דומה), זהות בעלי המניות וחלוקת המניות ביניהם, זהות הדירקטורים הראשונים, הון רשום ומונפק, כתובתה, הגבלת אחריות בעלי מניות ועוד.

הליך פתיחת חברה הינו הליך קצר האורך עד יומיים – שלושה בממוצע, ולאחר שמסמכי פתיחת החברה מוגשים לרשם החברות. אלו נבחנים ע”י המחלקה המשפטית של רשם החברות. נבחן שם החברה ומונפקת תעודת התאגדות / תעודת רישום של החברה. פתיחת חברה מתרחשת למעשה עם הנפקת תעודת ההתאגדות.

על מנת למנוע עיכובים בפתיחת החברה, אשר עלולים לצוץ אם שם החברה המוצע קיים כבר ברשם החברות או במידה וקיים שם דומה, מומלץ להציע לפחות 2 שמות חלופיים במסגרת הפקדת התיק פיזית ברשם החברות עם פתיחת החברה. במקביל לכך, במערכת המקוונת חובה לציין שם + 2 שמות חלופיים לפחות.

כמו כן, יש לבחון האם בעלי מניות המבקשים לפתוח חברה אינם בעלי מניות בחברות אחרות אשר הינן בסטטוס של חברות מפרות חוק או הינם רשומים כחייבים מוגבלים באמצעים בהוצל”פ או בהליכי פשיטת רגל. במקרה כזה רשם החברות יסרב לפתוח חברה עד להסדרת המחדלים.

פתיחת חברה בתמהילים שונים

פתיחת חברת יחיד (בעל מניות אחד שהוא יחיד אזרח ישראל שהוא גם הדירקטור). קיימים טפסים מובנים המכילים את הבקשה, תקנון וההצהרות הנדרשות. פתיחת חברה המונה יותר מבעל מניות אחד או שאין זהות בין בעל המניות לדירקטור אורכת בממוצע כ-3 ימים ממועד קבלת מסמכי פתיחת החברה ברשם החברות.

משרדנו מתמחה בהקמת ופתיחת חברה וצבר ניסיון של כ-20 שנים בתחום, תוך טיפול במאות חברות. בקשת פתיחת חברה תוגש לרשם החברות אשר ירשום את החברה לאחר שמצא כי קויימו כל הדרישות לפי חוק החברות. משרדינו מבצע את רישום החברה מול רשם החברות, לאחר ייעוץ והכנת מסמכי רישום חברה על פי צרכיו של הלקוח.

שירות פתיחת חברה כולל בין השאר שירות טוב כולל ליווי הקמת עסק, יעוץ והכוונה באיזה מסגרת משפטית לבחור בעת הקמת העסק. האם כעוסק, כחברה בע”מ או שותפות.

בנוסף השירות כולל הכנה של כל המסמכים המשפטיים הדרושים לשם הקמת העסק ופעילותו השוטפת:

 • לרבות הקמת עסק
 • זכויות חתימה בעסק
 • פתיחת חשבון בנק עסקי
 • הכנת חוזים בתחומים הרלוונטיים לתחום פעילות של העסק החדש
 • מתן ליווי וייעוץ שוטף לעסק
 • בדיקה ברשם החברות של שם החברה המוצע ואישור השם
 • עריכת המסמכים הנדרשים והחתמת הלקוח על מסמכים/תצהירים נדרשים
 • הכנה ועריכה של תקנון לחברה
 • המצאת המסמכים למשרדי רשם החברות

למשרדנו ניסיון של כ-20 שנה בפתיחת חברות והכנת כל המסמכים הדרושים לשם פתיחת חברה בצורה מקצועית, יסודית ומהירה. משרדנו מבצע הליך פתיחת חברה באופן מיידי.

זמן קצר לאחר חתימתכם על מסמכי רישום חברה אנו נעביר אליכם את תעודת ההתאגדות ואת מספר ח.פ. של החברה. אינכם נדרשים לעשות דבר למעט לחתום על מסמכי פתיחת חברה – תוך קבלת הנתונים הרלוונטיים מכם.

משרדנו מלווה עסקים משלב הקמת העסק דרך מתן ליווי משפטי שוטף במהלך תקופת פעילות העסק.

הדגש שניתן ללקוחות משרדנו בעת הטיפול בהקמת העסק הינו “סוף מעשה במחשבה תחילה” דהיינו תכנון והדרכה נכונים בעת פתיחת עסק מאפשרים צמיחה והצלחה עסקית. להבדיל מסיטואציה בה נפתח עסק ללא תכנון נכון ומושכל בעת הקמת העסק.

מה כולל תהליך פתיחת חברה?

פתיחת חברה מבוצעת אצל רשם החברות, והעברת מסמכי פתיחת החברה לרשם החברות מבוצעת על ידי משרדנו.
מסמכי פתיחת חברה כוללים:

 • בקשה לרישום חברה
 • תקנון
 • הצהרות בעלי מניות ודירקטורים ראשונים

בקשה להקמת חברה ברשם החברות

לצורך פתיחת חברה יש להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות והצהרת דירקטורים ראשונים. מסמכי הקמת חברה אלו מאומתים ע”י עו”ד בעת הקמת חברה וכתנאי לרישום החברה יש לשלם אגרת רישום חברה.

בחירת שם בעת הקמת חברה על המבקש להקים חברה לבחור שם לחברה, אשר אינו קיים  ו/או זהה ו/או דומה לשם חברה הרשומה כבר במרשם החברות.

על פי דרישת רשם החברות, על המבקש להקים חברה להציע מספר חלופות אפשריות לשם החברה הקמת חברה המבוקש. כך שבמקרה בו השם הראשון שנבחר לשם הקמת חברה קיים במרשם החברות או שהינו זהה או דומה לשם קיים. ניתן יהיה לבחור שם מתוך השמות החלופיים.

פתיחת חברה ניתנת מאיזה גיל?

עבורכם את מסמכי רישום החברה. בזכות הניסיון הרב של משרדנו בהקמת חברות, ההליך מבוצע ביסודיות, מקצועיות ומהירות ולאחר מספר שעות ממועד חתימתכם על מסמכי הקמת החברה אותם אנו מכינים בשיתוף עמכם.

החברה נרשמת ברשם החברות ואנו נמציא לכם את תעודת ההתאגדות של החברה, תקנון החברה ושאר המסמכים הנדרשים לשם תחילת עבודה כחברה.

כל אדם מעל גיל 18 רשאי להקים חברה בישראל ובלבד ואין עליו מגבלות כמו הליכי פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל.משרדנו ילווה אתכם בהליך הקמת החברה, יסייע לכם בעת בחינת שם לחברה, יכין

מעוניינים להקים עסק חדש?

ראשית, יש לבחור את המסגרת המשפטית בעת הקמת עסק. ישנם מספר מסגרות משפטיות אפשריות להקמת עסק והן תלויות במחזור המשוער של העסק, תחום פעילותו, קהל היעד וכיו”ב.

ניתן להקים עסק כעוסק פטור, עוסק מורשה או באמצעות תאגיד כמו חברה בע”מ או חברה בלתי מוגבלת, שותפות רשומה או שותפות בלתי רשומה. לקוחות רבים לרבות משרדי רו”ח אשר מפנים את לקוחותיהם למשרדנו לצורך הקמת חברה יוכלו להעיד על הטיפול המקצועי והמהיר בהקמת חברה וליווי הלקוח עד לשלב תחילת העבודה במסגרת החברה שהוקמה.

רישום חברה אקספרס

רישום חברה באמצעות משרדנו מבוצע תוך שעות, אודות לניסיון הרב ולממשק בין משרדנו לרשם החברות. משרדנו מלווה חברות רבות במשק. החל משלב רישום החברה דרך ליווי משפטי שוטף.

אנחנו מודעים לכך כי לעיתים נדרש רישום חברה בדחיפות, בין אם מדובר בהתקשרות של החברה בעסקת נדל”ן, הגשת הצעה למכרז בשם חברה בע”מ ובין בשל צורך אחר.

מה צריך לעשות לצורך רישום חברה?

הפעולות שעליכם לעשות לפני פתיחת חברה הם להגיע למשרדנו לפגישה קצרה, במהלכה אנו נכין ונחתים אתכם על כל המסמכים הדרושים לכך.

המסמכים הדרושים הם בין היתר, בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים, והצהרת בעלי מניות.

אנו נסייע לכם ונכוון אתכם בבחירת שם לחברה החדשה ונענה על כל שאלותיכם. אנחנו נספק לכם הבהרות ככל שאלו יידרשו.

רישום חברה יעשה מיד עם החתימה על מסמכים. מסמכים אלו מועברים לרשם החברות על ידי משרדנו באמצעים טכנולוגיים מאובטחים ולאחר מספר שעות אנו נמציא לכם את תעודת רישום החברה – תעודת ההתאגדות של החברה ותקנון החברה.

בנוסף נכין עבורכם פרוטוקול זכויות חתימה, מינוי מנהלים ופרוטוקול פתיחת חשבון בנק, כך שתוכלו לאחר שעות ספורות מהגעתכם למשרדנו לפעול באמצעות החברה החדשה.

רונן ליבוביץ מתחייב כי  תהליך רישום חברה יבוצע תוך זמן קצר ביותר. לעתים אף באותו היום.

מדי יום משרדנו מטפל ברישום חברות ועל כך יעידו מאות מלקוחותינו שקיבלו שירותי רישום חברות מאת משרדנו.

רואי חשבון מכל רחבי הארץ ממליצים ללקוחותיהם להגיע למשרדנו על מנת לבצע את רישום החברה, לאחר שנוכחו לדעת כי רישום חברה במשרדנו מבוצע במקצועיות ובמהירות.

פתיחת חברה במשרד עורכי דין ונוטריון – רונן ליבוביץ

משרדנו אינו משתמש בשירותי שליחים, אלא בטכנולוגיות מתקדמות במסגרתן מסמכי פתיחת החברה מועברים לרשם החברות באמצעות תקשורת מחשבים.
אי לכך הליך פתיחת חברה באמצעותנו הינו הליך מאובטח, אמין ומהיר, תוך שמירה מלאה על חיסיון הלקוח – מבקש שירות פתיחת החברה.

משרדנו יעניק לכם את מלוא שירותי פתיחת החברה באופן מיידי. כאשר תוך שעות ספורות תוכלו לפעול באמצעות החברה ולקבל ליווי שוטף ממשרדנו בכל הנוגע לדיני החברות וליעוץ משפטי מסחרי.