פתיחת חברה

משרדנו מבצע פתיחת חברה באופן מיידי. שעות ספורות לאחר חתימתכם על מסמכי פתיחת חברה אנו נעביר אליכם את תעודת ההתאגדות ואת מספר ח.פ. של החברה. אינכם נדרשים לעשות דבר למעט לחתום על מסמכי פתיחת החברה – פתיחת חברהמסמכים אשר משרדנו יערוך עבורכם, תוך קבלת הנתונים הרלבנטיים מכם.
פתיחת חברה
מה כולל תהליך פתיחת חברה?
פתיחת חברה מבוצעת אצל רשם החברות, והעברת מסמכי פתיחת החברה לרשם החברות מבוצעת על ידי  משרדנו. מסמכי פתיחת חברה כוללים בקשה לרישום חברה, תקנון, הצהרות בעלי מניות ודירקטורים ראשונים. כמו כן, אגרת פתיחת חברה המשולמת למשרד המשפטים עומדת נכון לשנת 2015 ע"ס 2,638 ₪.

פתיחת חברה באסרף, ליבוביץ ושות'
משרדנו אינו משתמש בשירותי שליחים, אלא בטכנולוגיות מתקדמות במסגרתן מסמכי פתיחת החברה מועברים לרשם החברות באמצעות תקשורת מחשבים. אי לכך הליך פתיחת החברה באמצעותנו הינו הליך מאובטח, אמין ומהיר, תוך שמירה מלאה על חיסיון הלקוח – מבקש שירות פתיחת החברה. משרדנו יעניק לכם את מלוא שירותי פתיחת החברה באופן מיידי, כאשר תוך שעות ספורות תוכלו לפעול באמצעות החברה, ולקבל ליווי שוטף ממשרדנו בכל הנוגע לדיני החברות וליעוץ משפטי מסחרי.