הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. הליך פירוק חברה במסלול זה אפשרי רק שמדובר באזרח ישראלי בעל ת.ז. (להבדיל כאשר בעלת המניות הינה חברה בע”מ) שהוא גם הדירקטור היחיד.

ההליך המקוצר של פירוק חברה מומלץ לחברה בע”מ שבבעלותה מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותה לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים. ההליך מצריך פרסום אחד בלבד ברשומות (במקום 2 פרסומים בהליך רגיל), במסגרתו יש לחתום על תצהיר כושר פרעון לפני פירוק מרצון בפני עו”ד, לשלוח נוסח פרסום לרשומות, להמתין לפרסום ולאחריו לשלוח עותק מהפרסום + הבקשה לרשם החברות.

תצהיר כושר פרעון הינו הצהרה שחותם דירקטור החברה בפני עו”ד במסגרתו מצהיר הדירקטור כי לאחר שבדק את מצב עסקי החברה מצא כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה ככל שישנם תוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק. לאחר קבלת אישור רשם החברות יפעל מפרק החברה לחלוקת נכסיה וסילוק התחייבויותיה, קיום אסיפה סופית, הנחת דו”ח המפרק ומשלוח טופס הבקשה לפירוק חברה שלב שני לרשם החברות.

בכל מקרה חברה שנרשמה ברשם החברות  ולא התחילה כלל פעילות עסקית או חברה שהפסיקה פעילותה העסקית  ואין בכוונת בעל המניות להמשיך ולהפעילה – חיוני לבצע הליך של פירוק חברה מרצון על מנת למנוע חיוב אגרות שנתיות מדי שנה לרשם החברות.

סגירת תיקים ברשויות המס אינה מונעת המשך חיובי אגרה לרשם החברות ורק פירוק מרצון של החברה וחיסולה בסיום ההליך מפסיק את חיובי האגרות השנתיות. בעלי חברות רבים מופתעים לקבל מרשם החברות התראות על חברה מפרת חוק, למרות שהחברה הפסיקה את פעילותה וסגרה את התיקים ברשויות המס, ועל כן על מנת להימנע מכך לר די בסגירת התיקים אלא חובה לבצע הליך של פירוק חברה מרצון.

ככל ולחברה יש חובות לנושים ההליך הינו שונה – פירוק חברה בהיעדר הצהרת כושר פירעון או פירוק חברה בפיקוח בית משפט או פירוק חברה ע”י בית משפט לבקשת נושים כגון ספקים או עובדים וכיו”ב. ההליך המקוצר של פירוק חברה מומלץ לחברה בע”מ שבבעלותה מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותה לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

ההליך מצריך פרסום אחד בלבד ברשומות (במקום 2 פרסומים בהליך רגיל), במסגרתו יש לחתום על תצהיר כושר פרעון לפני פירוק מרצון בפני עו”ד, לשלוח נוסח פרסום לרשומות, להמתין לפרסום ולאחריו לשלוח עותק מהפרסום + הבקשה לרשם החברות. לאחר קבלת אישור רשם החברות יפעל מפרק החברה לחלוקת נכסיה וסילוק התחייבויותיה, קיום אסיפה סופית, הנחת דו”ח המפרק ומשלוח טופס הבקשה לפירוק חברה שלב שני לרשם החברות.

משרדנו מתמחה בפירוק חברות מרצון, ביטול חוב אגרות רשם החברות וביטול קנסות אי תשלום אגרה שנתית של רשם החברות.

אולי השירותים הבאים יכולים לעניין אותך:

רישום זכויות בטאבו