פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה במסלול מקוצר אפשרי רק שמדובר באזרח ישראלי בעל ת.ז. (להבדיל כאשר בעלת המניות הינה חברה בע”מ) שהוא גם הדירקטור היחיד.

פירוק חברה מרצון מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

מהו תצהיר כושר פרעון?

תצהיר כושר פרעון הינו הצהרה שחותם דירקטור החברה בפני עו”ד במסגרתו מצהיר הדירקטור כי לאחר שבדק את מצב עסקי החברה מצא כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה ככל שישנם תוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק.

לאחר קבלת אישור רשם החברות יפעל מפרק החברה לחלוקת נכסיה וסילוק התחייבויותיה, קיום אסיפה סופית, הנחת דו”ח המפרק ומשלוח טופס הבקשה לפירוק חברה שלב שני לרשם החברות.

בכל מקרה חברה שנרשמה ברשם החברות ולא התחילה כלל פעילות עסקית או חברה שהפסיקה פעילותה העסקית ואין בכוונת בעל המניות להמשיך ולהפעילה – חיוני לבצע הליך של פירוק חברה מרצון על מנת למנוע חיוב אגרות שנתיות מדי שנה לרשם החברות.

למי מומלץ הליך פירוק חברה במסלול מקוצר?

פירוק חברה במסלול מקוצר מומלץ לחברה בע”מ שבבעלותה מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותה לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

ההליך מצריך פרסום אחד בלבד ברשומות (במקום 2 פרסומים בהליך רגיל), במסגרתו יש לחתום על תצהיר כושר פרעון לפני פירוק מרצון בפני עו”ד, לשלוח נוסח פרסום לרשומות, להמתין לפרסום ולאחריו לשלוח עותק מהפרסום + הבקשה לרשם החברות. לאחר קבלת אישור רשם החברות יפעל מפרק החברה לחלוקת נכסיה וסילוק התחייבויותיה, קיום אסיפה סופית, הנחת דו”ח המפרק ומשלוח טופס הבקשה לפירוק חברה שלב שני לרשם החברות.

משרדנו מתמחה בפירוק חברה מרצון, ביטול חוב אגרות רשם החברות וביטול קנסות אי תשלום אגרה שנתית של רשם החברות.

מאמרים נוספיפ
פירוק חברה
אגרות לרשם החברות
דו”ח שנתי לרשם חברות
דו"ח שנתי לרשם חברות
שירותי משרד רשם החברות
שירותי משרד רשם החברות
הקמת חברה חדשה – שיקולים
הקמת חברה חדשה - שיקולים
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם