פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

ההליך המקוצר של פירוק חברה מומלץ לחברה בע”מ שבבעלותה מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותה לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

ההליך מצריך פרסום אחד בלבד ברשומות (במקום 2 פרסומים בהליך רגיל), במסגרתו יש לחתום על תצהיר כושר פרעון לפני פירוק מרצון בפני עו”ד, לשלוח נוסח פרסום לרשומות, להמתין לפרסום ולאחריו לשלוח עותק מהפרסום + הבקשה לרשם החברות. לאחר קבלת אישור רשם החברות יפעל מפרק החברה לחלוקת נכסיה וסילוק התחייבויותיה, קיום אסיפה סופית, הנחת דו”ח המפרק ומשלוח טופס הבקשה לפירוק חברה שלב שני לרשם החברות.

משרדנו מתמחה בפירוק חברות מרצון, ביטול חוב אגרות רשם החברות וביטול קנסות אי תשלום אגרה שנתית של רשם החברות.