פתחתם חברה לשם פעילות יזמית ו/או סטארט אפ שלא יצאה לפועל ושכחתם מקיומה עד שקיבלתם התראה מרשם החברות בדבר סנקציות והליכי גביה? החברה מזמן הפסיקה פעילותה ולפתע גיליתם כי הנכם נדרשים לשלם חובת אגרות לרשם החברות ביחס לשנים עברו בהן החברה לא הייתה פעילה עסקית ולאחר בירורים גיליתם שלא עברתם תהליך של פירוק חברה. ובכן, אתם לא לבד.

סגירת חברה

מה קורה אם לא עושים פירוק חברה

מאות אם לא יותר בעלי חברות לא פעילות מקבלים מרשם החברות דרישות והתראות בדבר היותם בעלי שליטה בחברות מפרות חוק – חברות  שמעולם לא פתחו חשבון בנק או תיקים ברשויות המס או שהפסיקו מזה שנים את פעילותן העסקית. מבחינת רשם החברות – מעת שהחברה הוקמה ונרשמה בפנקס החברות – החברה בסטטוס של חברה פעילה ומחויבת בתשלום אגרה שנתית עם אפשרות ל”הקפיא” את החברה ברשם החברות. הדרך היחידה לטפל בעניין הינה פירוק חברה

תהליך פירוק חברה

פירוק החברות השכיח הינו פירוק חברה מרצון. במסגרת הליכי פירוק חברות ניתן לבקש ביטול חוב האגרות השנתיות לרשם החברות. כל עוד בעלי החברות לא ינקטו בהליכי פירוק מרצון – פירוק חברה, אזי לא ניתן להקפיא ו/או לבקש ביטול חוב אגרות. ללא פירוק החברות חוב האגרות ימשיך להאמיר ולתפוח, וחובות אלו יועברו להליכי גביה מבעלי השליטה בחברה. פעולת סגירת חברה מתבצעת למעשה באמצעות פירוק מרצון של חברה. המשמעות של סגירת חברה מול רשם החברות הינו פירוק חברה וקבלת צו המורה על חיסול החברה ומחיקתה ממרשמי רשם החברות. סגירת חברה ברשויות המס אינה מספיקה למנוע חיובי אגרות רשם החברות מדי שנה כל עוד החברה אינה מחוסלת מרצון.

הקפאת חברה לעומת סגירת חברה

רבים מלקוחותינו שואלים האם לא ניתן “להקפיא” את פעילות החברה או לבקש ביטול חוב של אגרות שנתיות לרשם החברות במועדים בהם לחברה לא היתה פעילות עסקית. התשובה היא חד משמעית – לא. אין מונח של “הקפאת פעילות” מבחינת רשם החברות, והדרך היחידה לסגירת החברה הינה ביצוע של הליך פירוק מרצון של החברה. רק במסגרת הליך סגירת החברה ניתן יהיה עם הגשת דו”ח המפרק בעת סיום הליך פירוק החברה לבקש ביטול של חוב אגרות שנתיות לרשם החברות במידה והחברה לא היתה פעילה בתקופה הרלבנטית.

סגירת חברה במשרד עורכי דין – רונן ליבוביץ

משרדנו מספק שירות מקיף ומקצועי לטיפול כולל בפירוק חברות מרצון וכן ביטול חוב אגרות שנתיות שנצברו, תוך ביצוע  כל הפעולות הנדרשות תחת קורת גג אחת, כאשר אתם נדרשים רק לחתום על מסמכי פירוק החברות הנערכים על ידי משרדנו. משרדנו מציע טיפול בעניין פירוק חברה לבעלי חברות לא פעילות בטיפול כולל בפירוק החברה ומניעת המשך חיובי אגרות שנתיות והטלת קנסות כספיים כבדים שלא לצורך. בכפוף לדין ולתקנות משרדנו מטפל אף בביטול חוב אגרות שנתיות

בימים אלו ממש החל רשם החברות במהלך של הטלת עיצומים כספיים כנגד חברות שלא שילמו את האגרות השנתיות ובכך הפרו את חוק החברות התשנ”ט-1999. יצויין כי כל חברה הרשומה במרשמי רשם החברות בסטטוס של חברה פעילה מחוייבת בתשלום אגרה שנתית. על פי החוק חברה פעילה כל עוד לא חוסלה (פורקה או נמחקה) על פי החוק.

לפי סעיף 360(א) לחוק החברות אם לא ישולם עיצום כספי במועד רשאי רשם החברות לדרוש את תשלומו מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור בחברה או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה.לצפייה בהעתק דף מידע לציבור בנושא הטלת עיצומים כספיים אשר הופץ ע”י רשם החברות. מידע נוסף בנושא פירוק חברה מרצון ניתן למצוא במדריכים המשפטיים.

משרדנו מתמחה בסגירת חברות ובטיפול בביטול חוב אגרות שנתיות לרשם החברות.