ו“ע 34577-08-17 גיא נ’ מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק ב 12.8.19 כי במכירת מחסן שהוסב לדירת מגורים ללא היתר מתאים ובניגוד לחוקי התכנון והבניה , לא יהיה זכאי המוכר להטבות מס שבח במכירתו שכן הנכס הנמכר אינו יכול להיחשב כדירת מגורים שכן לפי המצב החוקי הוא מוגדר כמחסן ולא כדירת מגורים. נימוק נוסף שניתן הוא שלא יהא חוטא נשכר, דהיינו אדם ששינה את יועד הנכס ללא היתר כדין לא יזכה לשכר עבור פעולה מעין זו.