רמ”ש 21463-01-19 א’ ואח’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה-משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואח‘

בית המשפט קובע כי כאשר אדם חתם על ייפוי כוח מתמשך, יש ללכת בנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולהגיש בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך בצירוף חוות דעת ערוכה כדין (סע’ 32יט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תיקון מס’ 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך אינם יכולים להתקיים בכפיפה אחת. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – יפוי הכוח גובר.