תלהמ 57445-04/18 י.ב., א.ב., ש.ב. נ’ א.ר.ג., א.ג בימ”ש לענייני משפחה בירושלים.

התקבלה תביעת אח נגד אחות וגיס לסילוק ידם ממשק שכן הזכות שקיבלו היה זכות בר רשות.  אמנם האחות והגיס קיבלו אישור מההורים להקים את ביתם במשק, אולם מעמדם הינו כברי רשות וברגע שהרישיון פוקע לפי דרישת בעל הקרקע אין לפרש את הרשות כבלתי הדירה ובלתי חוזרת.  עוד קבע בית המשפט כי אין לראות בהזמנת בן ומשפחתו על ידי הוריו להתגורר עמם משום התחייבות מצד ההורים להמשך מגורים אלו מעתה ועד עולם.