עדכונים משפטיים

מיסוי מקרקעין -מחסן שהוסב לדירה ללא היתר – המוכר לא יזכה להטבה במס

ו“ע 34577-08-17 גיא נ’ מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק ב 12.8.19 כי במכירת מחסן שהוסב לדירת מגורים ללא היתר מתאים ובניגוד לחוקי התכנון והבניה ,  לא יהיה זכאי המוכר להטבות מס שבח במכירתו שכן הנכס הנמכר אינו יכול להיחשב כדירת מגורים שכן לפי המצב החוקי הוא מוגדר כמחסן ולא כדירת מגורים.  נימוק נוסף שניתן הוא שלא יהא חוטא נשכר, דהיינו אדם ששינה את יועד הנכס ללא היתר כדין לא יזכה לשכר עבור פעולה מעין זו.

 

רישום הסכם שיתוף במקרקעין – הוראת ביצוע עדכנית ביחס לאישורי מס

אישורי מיסים נדרשים לשם רישום הסכם שיתוף בטאבו.  הוראת נוהל מעודכנת מאפשרת במקרים הבאים להסתפק בתצהיר עו”ד ביחס למהות הסכם השיתוף במקום הצגת אישורי מיסים:

  1. רישום הסכם שיתוף שאין תמורה בצידו, הכולל חלוקה של עד 4 יח”ד בחלקה של עד 1.5 דונם ויש התאמה בין החלקים הרשומים בטאבו לבין התשריט וההסכם.
  2. רישום הסכם שיתוף אשר נחתם במסגרת קבוצת רכישה, שחתימתו הינה בד בבד או קודם לרכישת הקרקע ע”י חברי הקבוצה.
  3. רישום הסכם שיתוף שאינו קובע הקניית חזקה יחודית או הצמדות לדוגמא הסכם הקובע הוראות ניהול של המקרקעין ע”י השותפים.

במקרים אחרים יש להגיש אישורי מס (למעט מס רכוש).

 

בר רשות במקרקעין הינה זכות הניתנת לביטול בכל עת ע”י נותן הרשות

תלהמ 57445-04/18 י.ב., א.ב., ש.ב. נ’ א.ר.ג., א.ג בימ”ש לענייני משפחה בירושלים.

התקבלה תביעת אח נגד אחות וגיס לסילוק ידם ממשק שכן הזכות שקיבלו היה זכות בר רשות.  אמנם האחות והגיס קיבלו אישור מההורים להקים את ביתם במשק, אולם מעמדם הינו כברי רשות וברגע שהרישיון פוקע לפי דרישת בעל הקרקע אין לפרש את הרשות כבלתי הדירה ובלתי חוזרת.  עוד קבע בית המשפט כי אין לראות בהזמנת בן ומשפחתו על ידי הוריו להתגורר עמם משום התחייבות מצד ההורים להמשך מגורים אלו מעתה ועד עולם.

יפוי כח מתמשך גובר על מינוי אפוטרופוס

רמ”ש 21463-01-19 א’ ואח’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה-משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואח

בית המשפט קובע כי כאשר אדם חתם על ייפוי כוח מתמשך, יש ללכת בנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולהגיש בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך בצירוף חוות דעת ערוכה כדין (סע’ 32יט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תיקון מס’ 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך אינם יכולים להתקיים בכפיפה אחת. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – יפוי הכוח גובר.

השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם