שירותיו של עורך דין חוזים אשר צבר ניסיון ידע והתמחות בתחום חיוני לשכור בעת מכירת דירה או קניית דירה. באילו נושאים עוסק עורך דין חוזים?

התחום של עריכת חוזים מסחריים מתרחב ותופס תאוצה בשנים האחרונות.

עם זאת קיימים תחומים נוספים שבהם על מנת להגן על זכויותיהם, אנשים פרטיים וגופים עסקיים פונים לייעוץ מקצועי בעת חתימה על חוזי התקשרות שונים.

מומלץ לבחור עורך דין לחוזים, המתמחה בתחום הספציפי שאתם צריכים לחתום עליו חוזה.

מדוע חשוב לבחור עורך דין חוזים העוסק בתחום הרלוונטי לכם?

בשנים האחרונות, יש גידול ניכר בדרישה לחתימת חוזים בתחום המסחר, בין גופים מסחריים, וגם בין אנשים פרטיים לגופים מסחריים.

חוזה בין אדם פרטי לגוף מסחרי, יכול להיות גם חוזה במקום עבודה, או מוצר שאדם יצר (סטארט-אפ או מוצר אחר) ומבקש לשמור על זכויותיו באמצעות חתימה חוזה.

בכל מקרה, בעת חתימת על חוזה בכל תחום שהוא, מומלץ לפנות לעו”ד המתמחה באותו התחום.

למשל, עורך דין חוזים העוסק בהתקשרויות בתחום המחשוב, יהווה סמכות משפטית מתאימה לחתימת חוזה בין קבוצה סטארט אפ לבין חברת מחשבים מובילה בתחום.

משרדי עו”ד מתמחים בנושאים ספציפיים, לא כל עורך דין העוסק בתחום הנדרש לחתימה.

עורך דין חוזים המתמחה בתחום ספציפי יוכל לייעץ לכם, לנתח או לנסח מחדש סעיפים מסוימים בחוזה, הנראים כבעייתיים בעיניו, ומסוכנים מבחינה משפטית וכלכלית עבורכם.

כיצד בוחרים עורך דין חוזים איכותי?

כשאתם ניגשים למלאכת החיפוש של עורך דין חוזים מקצועי ואיכותי, עליכם לוודא שהאדם הנבחר לביצוע התפקיד, הוא אכן האיש הנכון במקום הנכון.
חשוב לבדוק מראש, מהו ניסיונו בתחום הרלוונטי, האם עריכת חוזים הוא תחום ההתמחות שלו ואם הוא מכיר את הסוגיות השונות הקשורות לתחום הספציפי שאתם צריכים מחפשים.

נכון, ישנם חוזי שכירות של דירות, סטנדרטיים וקונבנציונאליים, שפרט לכמה שינויים רלוונטיים, הם תופסים לגבי רוב ההתקשרויות בנושא של שכירות.
לדוגמה, אם אתם עומדים לחתום על חוזה מכירה של דירתכם, תפנו אך ורק לקבל את שירותיו של עורך דין חוזים העוסק בתחום המקרקעין, שזה התחום שהוא התמחה בו ומאחוריו שנים ארוכות של ליווי וייעוץ בתחום זה.

משרד עורכי דין חוזים

תפקידיו השונים של עורך דין חוזים בעת מכירת דירה

1. עורך דין חוזים יבדוק עבור מוכר הדירה את סוגיית המיסים בעת מכירת דירה, לרבות מס שבח וזכאות לפטור ממס שבח, יבטיח את זכויות מוכר הדירה אם חלילה יופר החוזה, יוודא קבלת ייפוי כח מקונה הדירה למחיקת הערת אזהרה אשר נרשמה בגין חוזה דירה עקב הפרתו.

2. עורך דין חוזים יקבע הוראות המגנות על המוכר, כמו תשלום לפחות 10% מהון עצמי של קונה הדירה לפני רישום הערת אזהרה ולפני חתימה על התחייבות לרישום משכנתא לטובת בנק ממנו לוקח קונה הדירה הלוואה לקניית הדירה.

3. עורך דין חוזים יבדוק עבור קונה הדירה את מצב הזכויות של המוכר בדירה אם מדובר בדירה רשומה בטאבו הבדיקה מבוצעת על פי נסח טאבו.

מינהל מקרקעי ישראל

כשמדובר בדירה הרשומה במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת יבדוק עורך הדין את מצב זכויות מוכר הדירה.

באישור זכויות של החברה המשכנת ו/או של מינהל מקרקעי ישראל.

הבדיקה של עורך דין החוזים מבוצעת קודם לחתימה על חוזה קניה ומטרתה בירור בין היתר של סוג זכויות המוכר, עיקולים, שעבודים, הערות למיניהם וכיו”ב, בגין חובות של המוכר או צווים שיפוטיים שונים על הדירה.

 עורך הדין יוודא כי עיקולים ו/או שעבודים ו/או צווים כלשהם יוסרו בין אם לפני חתימה על חוזה מכירת הדירה.

או בין אם לאחר החתימה על חוזה לקנית הדירה כאשר במקרה כזה התשלומים של קונה הדירה יבוצעו באופן מדורג וכנגד הסרת העיקולים ו/או שעבודים ו/או צווים.

עורך דין יוודא כי לאחר החתימה על חוזה קניית הדירה תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה. מטרת ההערה היא למנוע ביצוע עסקה סותרת ומכירת הדירה לצד שלישי אחר

מסמכים לרכישת דירה

עורך דין חוזים יוודא כי עם סיום ביצוע התשלומים ומסירת החזקה בדירה, יועברו ע”י מוכר הדירה כל המסמכים והאישורים הנדרשים לקונה הדירה לשם רישום הזכויות בדירה על שם קונה הדירה.

  • אישור מס שבח
  • אישור עירייה כולל היטל השבחה
  • שטרי מכר או שטרי העברת זכות שכירות
  • בקשה לרישום מקרקעין
  • בקשות וכתבי העברת זכויות הנדרשים במקרה ומדובר בדירה הרשומה בחברה משכנת
  • ייפוי כח בלתי חוזר חתום ע”י המוכר, המייפה את כוחם של עורכי הדין המטפלים בחוזה לבצע את הרישום על שם הקונה וכיו”ב.

לשם השלמת חוזה דירה ורישום זכויות על שם קונה דירה לא די בחתימה על חוזה מכר אלא יש חובה לבצע פעולות נוספות.

לשם כך יש צורך בשירותי עורך דין חוזים אשר יכין ויחתים את מוכר הדירה ואת קונה הדירה על טופס מש”ח.

מהו טופס מש”ח?

דיווח על עסקת המקרקעין לשלטונות מיסוי מקרקעין

עבור מוכר הדירה יערוך שומה עצמית למס שבח או יכין בקשה לפטור ממס שבח.

עבור קונה הדירה יערוך שומה עצמית לצורך תשלום מס רכישה.

החל על רוכש הדירה על פי מדרגות מס המשתנות בהתאם לסיווג הדירה (האם דירה יחידה או דירה נוספת), ומתעדכנות מפעם לפעם.

עריכת חוזה למכירה או קניית דירה

מוכר דירה וקונה דירה – חתימה על חוזה דירה ללא ליווי של עורך דין חוזים עלולה לגרום לכל אחד מכם נזקים וחסרון כיס.

במיוחד כשמדובר בעסקה בסכום גבוה ונכבד – עסקה אותה לא מבצעים כדבר שבשגרה.

משרדנו מתמחה בדיני חוזים, בדגש על חוזה דירה – הן ייצוג מוכר דירה והן ייצוג קונה דירה.

למשרדנו ניסיון של כ-20 שנה בייצוג בעסקאות מקרקעין, לרבות דירות מגורים.

.תוך ליווי מקצועי, יסודי ומקיף החל משלב המו”מ, דרך חתימת חוזה דירה ועד לרישום הדירה על שם הקונה בטאבו ו/או בחברה המשכנת ו/או במינהל מקרקעי ישראל לפי העניין.

רונן ליבוביץ – משרד עורכי דין המעניק שירותים משפטיים בתחומים שונים ומגוונים.

המשרד מעניק ייעוץ וליווי בתחומי משפט הנוגעים לחתימת חוזים בתחום הפרט, העסקי והציבורי.

בין היתר המשרד עוסק בנושאים כמו: ליווי בעסקאות מקרקעין ונדל”ן, ליווי משפטי לחברות, תביעות דיבה, חוזים מסחריים ועוד.

מהו היתרון בפינוי מושכר?