עורך דין חברות – רונן ליבוביץ
משרדנו הינו משרד עו”ד לחברות בעל ניסיון עתיר בהקמה, ליווי ויעוץ משפטי שוטף לחברות. בזכות הניסיון הרב והטכנולוגיה העומדת לרשות משרדנו כמשרד עו”ד חברות מוביל, אנו מבצעים את כל הפעולות מול רשם החברות באמצעים ממוחשבים כגון רישום חברה, הקצאת מניות, העברת מניות, הגשת דו”ח שנתי, שינוי כתובת חברה ופעולות נוספות המבוצעות ונקלטות ברשם החברות בזמן אמת.

מה עושה עורך דין חברות?

  • עורך דין חברות הינו עו”ד אשר מתמחה בכל ההיבטים הנוגעים להקמה, ליווי ופירוק חברות.  כאשר נדרשות פעולות במהלך רישום חברה, ניהול שוטף שלה החברה ועם סיום פעילותה נדרש ליווי של עורך דין חברות.
  • עו”ד חברות מטפל בהקמת החברה, ולאחר מכן בהכנת מסמכים שונים הנדרשים לשם פעילות החברה כגון: פרוטוקול זכויות חתימה, אימות פרוטוקול פתיחת חשבון בנק לחברה ועוד.
  • עורך דין חברות ילווה את החברה בפעולות ובדיווחים מול רשם החברות כמו:  העברת מניות, הקצאת מניות, הגשת דו”ח שנתי לרשם החברות, שינויים בחברה ועוד.
  • עו”ד חברות מייעץ לדירקטוריון החברה ונותן חוו”ד משפטיות ביחס לפעולות מבוקשות והתאמתן למסמכי ההתאגדות של החברה ולחוק החברות.