לביצוע עסקת מקרקעין או בשם הנפוץ עסקת נדל”ן, אתם זקוקים לעו”ד למקרקעין אשר צבר והתמחות בתחום הנדל”ן.

תפקידיו השונים של עו”ד מקרקעין

עו"ד מקרקעין

עו”ד נדל”ן יבדוק עבורכם, בין אם מדובר במוכר המקרקעין/נדל”ן או בין אם מדובר בקונה המקרקעין/נדל”ן את מצב הזכויות במקרקעין (כגון טיב זכויות המוכר, עיקולים ו/או שעבודים, צווים כלשהם על זכויות המוכר). עורך דין מקרקעין יוודא כי אין מגבלות המונעות ביצוע עסקת נדל”ן. עו”ד מקרקעין ידאג כי במידה וקיימים עיקולים או שעבודים או הערות אחרות, הרי שאלו יוסרו קודם לרישום הזכויות במקרקעין על שם הקונה.

רישום זכויות בטאבו – איך זה נעשה ואיך עו”ד מקרקעין יכול לעזור לך עם זה?

עורך דין נדל”ן יטפל ברישום הערת אזהרה או קבלת בטוחה אחרת לטובת קונה הנדל”ן מיד לאחר החתימה על חוזה מקרקעין/עסקת נדל”ן, וזאת במטרה למנוע ממוכר המקרקעין למכור הנדל”ן לאדם אחר לאחר שקיבל מהקונה חלק מהתמורה החוזית. עו”ד מקרקעין ידווח למשרד מיסוי מקרקעין הרלבנטי על ביצוע עסקת הנדל”ן מטעם מוכר המקרקעין וקונה המקרקעין, וכן יחתים אותם על הצהרות רלבנטיות למס שבח (מוכר המקרקעין) ומס רכישה (רוכש הנדל”ן).

בין השאר יוודא עורך דין למקרקעין קבלת כל האישורים והמסמכים לצורך השלמת עסקת הנדל”ן כשהאמור בין השאר באישורי מיסים (מס שבח, מס רכוש – במקרה של קרקע, מס רכישה), אישור עירייה לרבות אישור היטל השבחה, שטרות, ומסמכים רלבנטיים אחרים לפי טיב העסקה .

כניסה לעסקת מקרקעין ללא ליווי של עו”ד נדל”ן אינה מומלצת – לא למוכר המקרקעין ולא לקונה.

משרדנו מתמחה בעסקאות מקרקעין מכל הסוגים, הן עסקאות נדל”ן כגון מכירה דירה, קניית דירה והן עסקאות מקרקעין ועסקאות נדל”ן לתעשייה ומסחר, לרבות מגרשים חקלאיים ו/או מגרשים לבניה.

למשרדנו ניסיון מעשי רב שנים בייצוג בעסקאות נדל”ן ועסקאות מקרקעין מגוונות, תוך ניסוח חוזה מקרקעין הנותן מענה מקיף ויסודי לצדדים לעסקת הנדל”ן מתוך מטרה להשלים ולסיים את עסקת המקרקעין לשביעות רצון הצדדים.