שיתוף במקרקעין, כלומר בנכס נדל”ן נוצר כשיתוף רצוני. לדוגמא – הסכם בין שותפים לרכישת נכס, או שיתוף כפוי – דהיינו פירוק שיתוף במקרקעין שנכפה על הצדדים.

לדוגמא – יורשים אשר מכח צו ירושה או צו קיום צוואה ירשו במשותף זכויות בדירה או בנכס מקרקעין אחר.

עקב חילוקי דעות ו/או אינטרסים שונים בנכס מקרקעין (דירה, חנות, משרד, קרקע) מבקשים השותפים להיפרד = פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין בהסכמה

כשיש הסכמה ותמימות דעים בין השותפים אזי פירוק שיתוף בבמקרקעין מקרה כזה הינו פשוט – פירוק שיתוף המתנהל בהסכמה הדדית בין השותפים (בין שותפים עסקיים, בין שותפים מכח ירושה וכיו”ב), המגובה בהסכם בכתב בין השותפים. כמובן שגם בעת פירוק שיתוף בהסכמה רצוי להסתייע בעו”ד העוסק במקרקעין.

תביעת פירוק שיתוף במקרקעין

המורכבות מתחילה שעה שאחד או יותר מהשותפים אינו מעוניין בפירוק שיתוף במקרקעין מאינטרסים שונים (הפעלת לחץ על השותפים האחרים, המצב הקיים משרת אותו או נוח לו וכיו”ב) ואילו שותף או שותפים אחרים מעוניינים בפירוק שיתוף. סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין (דירה, חנות, משרד או כל נכס אחר) יכול לבקש פירוק שיתוף בכל עת.

אם בהסכם השותפות היה תנאי האוסר על פירוק השיתוף בית המשפט על אף התנאי יכול לאחר 3 שנים להורות על פירוק השיתוף. כאשר אחד הצדדים מסרב לפירוק השיתוף דרך המלך הינה להגיש נגדו תביעת פירוק שיתוף במקרקעין לבית המשפט המוסמך.

במידה ומדובר ביורשים המבקשים לפרק שיתוף בדירה או בנכס מקרקעין שהתקבל בירושה, תביעת פירוק שיתוף תוגש לבית המשפט לענייני משפחה ובמידה ומדובר בפירוק בין צדדים שאינם בני משפחה תביעת פירוק שיתוף תוגש לבית משפט שלום או מחוזי תלוי בשווי הנכס.

פירוק שיתוף דרך חלוקה בעין

קיימת עדיפות לפירוק שיתוף בעין, דהיינו פירוק שיתוף באמצעות חלוקה של הנכס פיזית בין השותפים. פירוק שיתוף כזה אפשרי במצב בו ניתן לחלק את הנכס פיזית כגון קרקע אשר לפי תוכנית ניתנת לחלוקה.

במקרה של פירוק שיתוף בדירה  – חלוקה פיזית בין השותפים אינה אפשרית ולכן פירוק השיתוף הוא באמצעות מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין השותפים.

אנחנו מתחייבים לדאוג לזכויות שלך

משרדנו מטפל מאז הקמתו, בפירוק שיתוף בין שותפים או בין יורשים או בין בני זוג.

אנו דואגים לוודא כי הזכויות רשומות במרשם הרלוונטי ע”ש השותפים, ובמידה ולא – משרדנו מבצע את הרישום קודם להגשת תביעת פירוק שיתוף (כגון יורשים אשר טרם נרשמו כבעלי הזכויות בדירה).

חשוב לזכור: תביעת פירוק שיתוף במקרקין הינה המוצא היחיד ל”הפרדת כוחות” ולחלוקה של הרכוש המשותף בין השותפים כאשר אחד השותפים מתנגד או אינו משתף פעולה בפירוק השיתוף.

כל תביעות פירוק שיתוף שהגיש משרדנו לבתי המשפט התקבלו ולקוחותינו זכו לקבל את חלקיהם בנכסים המשותפים.

אנו מתחייבים כי מיד לאחר קבלת המסמכים הרלבנטיים במשרדנו נגיש את תביעת פירוק שיתוף תוך זמן קצר ביותר (לעיתים אף לא יותר מ 24 שעות) ונפעל למיצוי זכויותיכם וקבלת מלוא הכספים ו/או הזכויות המגיעים לכם מהנכס.