דיני תאגידים

  • רישום והקמה של חברות/שותפויות
  • רישום והקמה של סוכנות ביטוח-תאגיד
  • עריכת הסכמי מייסדים של חברות בהקמה
  • ייצוג נושים לרבות עובדים בתביעות לפירוק חברות
  • פירוק חברות מרצון לבקשת בעלי מניות החברה
  • ייצוג בעלי מניות/מנהלים בתביעות להרמת מסך/ הטלת אחריות אישית
  • ייעוץ וליווי משפטי שוטף של תאגידים
  • יצוג וטיפול שוטף מול רשם החברות