פתיחת חשבון בנק לחברה

לאחר רישום החברה ולצורך ניהול עסקי שלה, על החברה לפתוח חשבון בנק.

לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה לאחר הקמת החברה יש צורך להמציא לבנק מסמכים שונים לצורך פתיחת חשבון בנק עבור החברה. לכל בנק קיימים סט מסמכים אותם הוא דורש לשם פתיחת חשבון בנק לחברה בע”מ. את מסמכי פתיחת חשבון בנק לחברה ניתן להשיג בבנק הרלבנטי, כשהאמור בין היתר בפרוטוקול פתיחת חשבון בנק, החלטת חברה בדבר זכויות חתימה בבנק, פרוטוקול הוראות טלפוניות / פקס / אינטרנט, מסמכי ערבות ו/או שעבודים במקרה של לקיחת אשראי וכיו”ב.

איך ניתן לבצע פתיחת חשבון בנק לחברה?

כל הבנקים דורשים כי המסמכים ייחתמו ע”י בעלי מניות ו/או דירקטוריון החברה, כאשר החתימות על המסמכים יאומתו ע”י עורך דין. בנוסף יש להמציא לבנק עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של החברה וכן עותק נאמן למקור מתקנון החברה.

השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם