עצות למתקשים בהחזר המשכנתא

מה ניתן לעשות במקרה בו נקלעתם למצב ולפיו אין ביכולתכם לשלם את תשלום החודשי של החזר המשכנתא? חוסר יכולת זמנית לשלם – טיפול מבעוד מועד אם נקלעתם למצב זמני אשר מקשה עליכם לשלם את המשכנתא (הוצאה לא צפוה, פיטורין וכיו”ב) אין להמתין שהוראת הקבע החודשית תחזור. יש לפנות לבנק מבעוד מועד ולבקש דחייה של התשלומים החודשיים למשך חודש או יותר והפחתתם הזמנית על מנת שתוכלו להיערך מחדש. התשלומים שנדחו מתווספים לסכום ההחזר בתוספת ריבית.

פניה מיידית לבנק

פיגור בתשלומים גורר אחריו חיוב בריבית פיגורים והגדלה משמעותית של החוב. לפיכך עדיף לפנות ביוזמתכם לבנק, כאשר כך יגדל הסיכוי להגיע להסדר תשלומים או פריסת חוב שיהיה מקובל הן עליכם והן על הבנק.

פניה לוועדת החריגים של הבנק

בכל בנק קיימת ועדת חריגים שמטרתה לבחון בקשות של לווים להפחית את התשלומים החודשיים ע”י הארכת תקופת ההחזר וחתימה על הסכם הלוואה חדש, לתקופת החזר ארוכה יותר, אשר מקטינה את גובה ההחזר. הפניה מתבצעת באמצעות הסניף בו לקחתם את ההלוואה.

פניה לוועדה הבינמשרדית של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון

משרד האוצר והבנק זכאים להפנות לוועדה מי שחלק מהמשכנתא שלהם ניתנה במסגרת סיוע לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הועדה דנה בכל סכום ההלוואה כולל הלוואות משלימות מכספי הבנק.

בסמכות הוועדה עומדות כמה אפשרויות:

  • לפרוס את ההלוואה מחדש לתקופה ארוכה יותר ובכך להקטין את גובה ההחזר החודשי
  • להפוך את חוב הפיגורים לחלק מההלוואה במקום הדרישה לפרוע אותו בתשלום אחד מיידי
  • בקשה להלוואה תקציבית חדשה למימון שכר טרחת עורך הדין

יצויין כי תנאי לביצוע כל הסדר עם הבנק מותנה בתשלום שכר טרחת עורך הדין. הפניה לוועדה נעשית באמצעות סניף הבנק בו נלקחה ההלוואה. הוועדה מבצעת בדיקות במימון הפונה בטרם קבלת החלטה (כגון חקירת יכולת כלכלית) על מנת שתוכל להתאים את הפתרון ההולם לפונה. יש אפשרות לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת ערר, בה משתתפים נציגי משרדי האוצר, הבינוי והשיכון והבנק.

פניה לעו”ד של הבנק

מרגע שנצבר חוב בגין אי תשלום משכנתא שלא טופל, והבנק פנה לעורך דין שהחל בהליכי הוצאה לפועל, מתווסף לחוב המשכנתא חוב נוסף ולא מבוטל בגין הוצאות ושכר טרחת עורך הדין מטעם הבנק. רצוי לפנות לעורך הדין ולנהל מו”מ לגבי שכר הטרחה ואופן התשלום.

מכירת הדירה/נכס בכוחות עצמכם

במידה ואפסו הסיכויים להגיע להסדר, עדיף לכם לנסות ולמכור את הדירה/נכס ממושכן בכוחות עצמכם ובמכירה חופשית. באפשרותכם להודיע בתוך 20 ימים מיום קבלת האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל על רצונכם למכור את הדירה. סביר להניח כי אתם תשיגו מחיר גבוה יותר מהמחיר שישיג עורך הדין במסגרת מכירה כפויה בכינוס נכסים (“מימוש מהיר”), מה גם שהוצאות המכירה (לדוגמא פרסום מכרז בעיתון, שכ”ט עו”ד, מתווך וכיו”ב) יחולו עליכם.

חוב שנותר לאחר מכירת הדירה

לעיתים מחיר הדירה לא הספיק לכסות את חוב המשכנתא לבנק. במקרים אלו במידה והלוואת המשכנתא כללה כספי זכאות של משרד הבינוי והשיכון ניתן להגיש בקשה לוועדה הבינמשרדית למחיקה או הפחתה של החוב. יש להעלות נימוקים המצדיקים פעולה זו כגון: מצב כלכלי קשה וכיו”ב. במידה וההלוואה מורכבת רק מכספי בנק – אפשר לנסות ולפנות לבנק על מנת להגיע איתו להסדר תשלומים על יתרת החוב.

לא להתעלם!

החוב לא ייעלם מעצמו! אם לא תדאגו לטפל בחוב מבעוד מועד, התהליך של פיגור בתשלום יצבור תאוצה ויסתיים בסוף בכינוס נכסים ומכירת דירתכם.

בקשה להחשב מחדש “חסרי דירה”

אם לאחר מכירת הדירה וסילוק החוב לבנק נותרו בידיכם פחות מ- 10,000$ ואין ולא היתה לכם זיקה לנכס אחר, יש באפשרותכם לפנות מחדש למשרד הבינוי והשיכון בבקשה להכיר בכם מחדש כ”חסרי דירה” לפי הכללים הנהוגים היום, ולהעניק לכם שנית את כל ההטבות הניתנות לזכאים כמו סיוע בשכר דירה, משכנתא לרכישת דירה, ובמקרים חריגים – דיור ציבורי.

אפשר למנוע את המצב

בבואכם לרכוש דירה ולקחת משכנתא קחו בחשבון שמדובר בהתחייבות גדולה וארוכת שנים ועלולים להיות מצבים בהם יהיה קושי לעמוד בתשלומים השוטפים. לפיכך כדאי לתכנן רכישת דירה ולקיחת משכנתא שתתאים לאפשרויות הכלכליות שלכם גם בעיתות משבר.

ייצוג חברות וארגונים

דו”ח שנתי לרשם חברות
דו"ח שנתי לרשם חברות
שירותי משרד רשם החברות
שירותי משרד רשם החברות
פירוק חברה
אגרות לרשם החברות
עורך דין חברות
ייצוג חברות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם