מדריך לבית המשפט לתביעות קטנות

נכון ליום 26/10/05 ניתן להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות תביעות כספיות עד לסך של 17,800 ₪.

בית המשפט לתביעות קטנות נועד להקל את האזרח, ונועד לבירור מהיר של סכסוכים הנוגעים לצרכנות ומתן שירותים. רק יחיד (דהיינו אדם פרטי) רשאי לתבוע. מכאן שחברה, תאגיד, עירייה וכיו”ב אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות. המונח “יחיד” כוונתו להחריג את האמורים לעיל ואין מניעה כי יתבעו מספר אנשים במשותף (בני זוג, קבוצת אנשים בעלי אינטרס משותף וכיו”ב).

חשוב !!! יש להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית אותה ניתן לתבוע ויש לבדוק את זהות האישיות המשפטית הנתבעת (האם מדובר בחברה בע”מ, בעוסק מורשה – אדם פרט, שותפות וכיו”ב). שם פירמה (דוגמת “נעלי פלוני” או “אופנת אלמונית”) אינו אישיות משפטית ולא ניתן יהיה להוציא לפועל פס”ד שיינתן נגד שם פירמה אשר אין מאחוריו אישיות משפטית.

במידה והנתבעת הינה חברה יש לציין זאת ע”י הוספת “בע”מ”. את התביעה ניתן להגיש לבית המשפט המצוי במקום מגוריו או עסקו של הנתבע ו/או מקום יצירת ההתחייבות שבשלה תובעים, ו/או המקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות ו/או מקום המסירה של הנכס/מוצר ו/או מקום המעשה או מחדל שבגללו תובעים.

יש להקפיד למלא בכתב התביעה את שם התובע/ים, מספר זהות, כתובת מלאה (לא ת.ד.) טלפון, וכן את שם הנתבע (רצוי את מס’ זהותו או מספר הח.פ. במידה ומדובר בחברה), וכתובת מגוריו או עסקו, טלפון (אם ידוע). כמובן שיש לציין את סכום התביעה ופירוט הסכומים.

  • רצוי לנסח בבהירות את העובדות הרלבנטיות והטענות.
  • רצוי להדפיס את כתב התביעה במעבד תמלילים, ברם ניתן להגישו בכתב יד ברור וקריא.
  • חיוני לצרף לכתב התביעה כנספחים מסמכים חשובים עליהם מתבסס התובע כגון: חוזה, עותק הזמנה, חוות דעת שמאי, שרטוט האירוע אשר גרם לנזק , תמונות וכיו”ב.
  • את כתב התביעה בצירוף המסמכים שצורפו אליו יש להגיש למזכירות בימ”ש לתביעות קטנות במספר העותקים כדלקמן:
  • עותק אחד אשר יישאר בידי התובע, עותק נוסף לתיק בימ”ש ומס’ עותקים נוסף לכל אחד מהנתבעים.

לדוגמא: כאשר כתב התביעה מופנה לנתבע אחד בלבד יש להגיש 3 עותקים מכתב התביעה והמסמכים למזכירות בימ”ש.

בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה בגובה 1% מסכום התביעה בתוספת אגרת הקלדה. התשלום מתבצע במזומן או בכרטיס אשראי. לא ניתן להגיש לבית משפט לתביעות קטנות במקום אחד יותר מ – 5 תביעות קטנות במשך שנה. המזכירות דואגת לשלוח לנתבע את כתב התביעה בצירוף הזמנה לדין במסגרתה נדרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידיו. בהזמנה מצויין אף המועד הקבוע לדיון.

על הנתבע להגיש לבית המשפט תוך 15 ימים כאמור את כתב ההגנה במספר עותקים כמפורט לעיל בהתייחס לכתב התביעה ובשינויים המחוייבים. חשוב !!! – במידה והנתבע לא יגיש את כתב הגנתו במועד עלול להינתן נגדו פס”ד בהיעדר הגנה ועל בסיס האמור בכתב התביעה.

רצוי לנסח בבהירות את העובדות הרלבנטיות ואת טענות ההגנה. יש לציין את שם הנתבע, מס’ זהות וכתובת מלאה (לא ת.ד.) .את כתב ההגנה רצוי להגיש פיזית במזכירות בימ”ש ולחלופין לשלוח את העותקים בדואר רשום !!! לכתב ההגנה יש לצרף את כל המסמכים אשר בכוחם לתמוך בגרסת הנתבע. יש להגיע לאולם הדיונים במועד המדוייק – איחור עלול לגרום לדחיית התביעה או למתן פסק דין נגד הנתבע (תלוי מי המאחר). במידה ויש עדים אשר עדותם יכולה לסייע לגרסת אחד הצדדים יש לבקש את הזמנתם לדיון באמצעות הגשת בקשה מנומקת בכתב למזכירות בימ”ש.(לא ברגע האחרון – רצוי לבקש זאת מיד לאחר קביעת הדיון ולא יאוחר מ-30 ימים קודם למועד הדיון). על פסק דין של בימ”ש לתביעות קטנות אין זכות מוקנית לערער אלא יש לבקש רשות לערער וזאת תוך 15 ימים ממועד מתן פסק הדין. את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבימ”ש המחוזי

עורך דין אזרחי
עורך דין אזרחי
עורך דין ליטיגציה
עורך דין ליטיגציה
ייעוץ משפטי
ייעוץ משפטי
הקמת חברת ביטוח
הקמת סוכנות ביטוח
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם