יתרונות ועקרונות בעריכת הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 חל על כל הזוגות אשר נישאו לאחר 1.1.1974. החוק מסדיר למעשה את סוגיית הרכוש של בני הזוג וחלוקתו בינהם במקרה של גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג. החוק קובע למעשה כי במועד פקיעת הנישואים יבוצע איזון משאבים וכל נכסי בני הזוג יחולקו ביניהם שווה בשווה, אף נכסים הרשומים על שם אחד מבני הזוג בלבד.

במידה ולא קיים הסכם ממון בין הצדדים יחולק הרכוש על פי המתווה הקבוע בחוק. הסכם ממון נועד לקבוע חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק, ולהוציא נכסים ו/או כספים שנצברו מתחולת הסדר איזון המשאבים, והותרתם אצל אחד הצדדים (לדוגמא: דירה שהתקבלה בירושה או כספי פנסיה, חסכונות וכל רכוש אחר שאחד הצדדים מעוניין לשמר אצלו, ואינו מעוניין כי שוויים יאוזן ויחולק עם בן זוגו בעת פקיעת הנישואים).

החוק הוא שקובע את האפשרות לערוך הסכם ממון אשר יאפשר לצדדים לקבוע בעצמם כיצד יחולק הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. בנישואים שניים הרלבנטיות של הסכם הממון גדולה אף יותר, שכן מטבע הדברים בני הזוג מביאים עימם נכסים שנצברו בעבר, כאשר הם מעוניינים לשמר את הזכויות בנכסים אלו בידיהם בלבד.

עקרונות בעריכת הסכם ממון

 • הסכם ממון ניתן לערוך בכל שלב, הן הסכם ממון טרום נישואים והן הסכם ממון לאחר נישואים.
 • הסכם הממון צריך להיעשות בכתב, ובאופן ברור וחד משמעי.
 • הסכם ממון מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה על מנת שיהיה תקף. לאחר עריכתו של הסכם ממון מוגשת בקשה לאישורו. האגרה לאישור הסכם ממון עומדת כיום ע”ס של 462 ש”ח. ההליך הינו מהיר. בית המשפט מזמין את הצדדים לדיון, מוודא כי הבינו את הוראותיו של הסכם הממון, ומאשר את הסכם הממון.
 • אין לקבוע בהסכם הממון עניינים שאינם רלוונטיים כגון: מזונות ילדים, חינוך וכיו”ב.
 • הסכם ממון צריך לכלול את המועד בו יחולק הרכוש על פי ההסכם
 • הסכם ממון צריך לכלול את הנכסים מכל מין וסוג שהוא אשר הצדדים אינם מעוניינים כי יחולקו ביניהם עם פקיעת הנישואים. כל נכס אשר הוצא מהסדר איזון המשאבים על פי חוק, וצויין כנכס/רכוש השייך בלעדית לאחד הצדדים, שוויו לא יאוזן ולא יילקח בחשבון בהסדר איזון המשאבים עם פקיעת הנישואים.
 • הסכם ממון אינו שולל בהכרח שיתוף בנכסים. נכסים אשר לא צויינו בהסכם כשייכים בלעדית לאחד הצדדים, ואשר לא הוצאו במפורש מתחולת הסדר איזון המשאבים, אזי שוויים יאוזן בין הצדדים עם פקיעת הנישואים ויחולק שווה בשווה בין הצדדים.

להסכם הממון יתרונות לא מבוטלים ובין היתר:

 • הסדרת העניינים הרכושיים בין הצדדים והגדרת קווים ברורים באשר לחלוקת הרכוש במקרה של פקיעת הנישואים
 •  מניעת סחטנות מצד אחד מבני הזוג והעלאת דרישות רכושיות כלפי הצד האחר כתנאי לגירושין
 •  הבטחה כי רכוש אשר הובא ע”י צד אחד ללא השתתפות הצד האחר יישאר בידיו של אותו צד שהביאו עם פקיעת הנישואים
 • מניעת חיכוך ומתח בין בני הזוג בכל הנוגע לשאלת הרכוש

מאמרים נוספים

פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
הגשת בקשה לצו ירושה
ייפוי כוח מתמשך ויתרונותיו
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
יפוי כח נוטריוני
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם