זכויות חתימה לחברה

בניגוד לאדם פרטי אשר חתימתו על מסמכים מחייבת אותו, לאחר הקמת ורישום חברה ברשם החברות יש לקבוע את זכויות החתימה בשם החברה. מאחר וחברה בע”מ הינה אישיות משפטית מכוח הדין, יש לקבוע מי מוסמך לחייב את החברה בנושאים שונים כמו לדוגמא הסכמים וחוזים עם ספקים, הצעות מחיר ללקוחות החברה, התחייבויות כלפי צדדים שלישיים וכיו”ב.

לצורך כך יש לכנס אסיפה של בעלי מניות ו/או של דירקטוריון החברה כאשר על סדר יומה קביעת זכויות חתימה לחברה. יש לערוך פרוטוקול של האסיפה ולציין את ההחלטות שהתקבלו בנוגע לזכויות חתימה בחברה. על הפרוטוקול לציין שמות הנוכחים באסיפת החברה, ולהיות חתום ע”י יו”ר האסיפה אשר יכול וימונה כיו”ר לצורך האסיפה עצמה.

בחירת זכויות חתימה לחברה

רצוי ומומלץ כי חתימת היו”ר על הפרוטוקול תאומת ע”י עורך דין, אשר יאשר כי האסיפה התכנסה כדין, בהתאם לתקנון החברה, וכי ההחלטות התקבלו בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי באסיפה נכח הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה על פי התקנון. הדבר נחוץ מאחר וצדדים שלישיים המעוניינים להתקשר עם החברה דורשים לא אחת פרוטוקול זכויות חתימה של החברה מאומת כדין ע”י עו”ד.

מידע מקצועי
הקמת חברה חדשה – שיקולים
הקמת חברה חדשה - שיקולים
הקמת חברת ביטוח
הקמת סוכנות ביטוח
פתיחת חברה
פתיחת חברה
פירוק חברה
פירוק חברה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם