הקצאת מניות

לעיתים בעלי מניות בחברה מעוניינים להכניס משקיע לחברה. אחת הדרכים הינה להכניס משקיע כנגד העברת מניות מבעלי מניות קיימים למשקיע החדש תמורת השקעתו. בחברה פעילה בעלת הכנסות העברת מניות בתמורה הינה אירוע המחוייב בתשלום מס.

דרך נוספת להכנסת משקיע הינה באמצעות הקצאת מניות מתוך ההון הרשום של החברה למשקיע החדש.

דהיינו במקום להעביר מניות שהונפקו לבעל מניות קיים, מחליטה החברה להקצות מניות מתוך ההון הרשום של החברה למשקיע אשר יהפוך לאחר ההקצאה לבעל מניות בחברה, או להקצות מניות נוספות לבעלי מניות קיימים.

ביצוע הקצאת מניות

לצורך ביצוע ההקצאה יש לכנס אסיפה (כללית של בעלי מניות או של דירקטוריון החברה בהתאם לסמכויות הקבועות בתקנון החברה ובממסמכי היסוד של החברה) ולקבל החלטה בדבר הקצאת המניות, תוך עריכת פרוטוקול הקצאת מניות מאומת כנדרש.

יש לדווח לרשם החברות בטופס דיווח המיועד לשם כך על הקצאת המניות, תוך פרטים בדבר בין היתר זהות האדם ו/או הגוף לו הוקצו המניות, מספרן, ערכן הנקוב, סוג המניות שהוקצו, כיצד בוצעה ההקצאה (כנגד מזומן, בתמורה אחרת), והאם נפרעו הסכומים בגין ההקצאה.

פתיחת חשבון בנק לחברה
פתיחת חשבון בנק לחברה
פתיחת חברה
פתיחת חברה
עורך דין חברות
ייצוג חברות
הליך פתיחה ורישום חברה
פירוק חברה מרצון
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם