החייאת חברה

בעבר, טרם חקיקת חוק החברות, רשם החברות הפעיל סנקציה ביחס לחברות אשר לא שילמו אגרות שנתיות במשך תקופה ארוכה, ולמעשה מחק את החברות מפנקס החברות, דהיינו שינה את סטטוס החברה מחברה “פעילה” לחברה “מחוקה”.

על מנת לשנות את סטטוס החברה ולהחזירה לסטטוס של “חברה פעילה” יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי אשר בתחום שיפוטו מצויה החברה (כתובתה הרשומה) להחייאת החברה ולביטול מחיקת שמה ממרשמי רשם החברות. את הבקשה יש לתמוך בתצהיר חתום ע”י מבקש ההחייאה (שיכול להיות בעל מניות, דירקטור, נושה של החברה וכל אדם שיש לו ענין בהחייאתה) ומאומת ע”י עורך דין. הבקשה מועברת לתגובתו של רשם החברות, אשר לרוב מתנה את הסכמתו להחייאת החברה בתשלום חוב האגרות ובהגשת דוח שנתי עדכני.

ביצוע החייאת חברה

במקרים מסויימים בהן מדובר בהחייאת חברה לצורך פעולה חד פעמית, כגון החייאת חברה שהנכס היחיד שלה הינו מקרקעין, במטרה להעביר המקרקעין מהחברה לבעל מניותיה או ביצוע רישום של זכויות במקרקעין ע”ש קונה זכויות מהחברה ניתן לבקש אף פטור מתשלום חוב האגרות השנתיות וזאת תוך בחינת הנסיבות של כל מקרה. לאחר קיום דרישת רשם החברות בהתאם לאמור בתגובתו – ניתן ע”י בית המשפט צו המורה לרשם החברות להשיב את החברה לפנקס החברות ואז משתנה סטטוס החברה מחברה “מחוקה” לחברה “פעילה”.

הליך פשיטת רגל
הליך פשיטת רגל
הליך פתיחה ורישום חברה
שינוי תקנון חברה
רישום זכויות בטאבו
רישום זכויות בטאבו
רכישת דירה
עצות וטיפים חשובים לרוכשי דירה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם