מדריכים משפטיים

הקמת סוכנות ביטוח
סוכן ו/או סוכני ביטוח המעוניינים להקים חברה בע"מ אשר עסקיה יהיו עסקי ביטוח. קודם להמצאת מסמכי רישום והקמת החברה לרשם...
ניצול יחסי מרות
על פי החוק והפסיקה יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות שהם יחסי בוס עובדת או בוסית ועובד, הינם יחסים אסורים. הסיבה...
גביית שיקים חוזרים - ביצוע פסקי דין
שיקים שנמסרו לך חזרו ולא כובדו ע"י הבנק? ניתן פסק דין כספי לטובתך אולם הנתבע מסרב לשלם? על מנת לעמוד...
הקמת עמותה
החוק הרלבנטי המסדיר את ענייני העמותות הינו חוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן:"החוק"). רישום עמותה ייעשה לפחות ע"י 2 בני אדם, שהינם...
רישום סימן מסחר
סימן מסחר או סימן מסחרי מורכב מאותיות ו/או דמויות ו/או מספרים ו/או שילוב ביניהם; זה יכול למעשה להיות לוגו של...
יתרונות ועקרונות בעריכת הסכם ממון
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 חל על כל הזוגות אשר נישאו לאחר 1.1.1974. החוק מסדיר למעשה את סוגיית...
סקירה על ביטוחי רכב
ביטוח חובה כל בעל רכב חייב לבטח את רכבו בביטוח חובה. ביטוח זה הכרחי, כאשר הכיסוי הינו בהתאם לחוק הפיצויים...
תביעות מכח פוליסת ביטוח
על פי סעיף 22 לחוק חוזה ביטוח יש להקפיד ולהודיע מיידית על מקרה הביטוח לחברת הביטוח. ניתן להודיע באמצעות סוכן...
הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל
נתונים ומסמכים נדרשים להגשת בקשה לפשיטת רגל: לרוב יש חשיבות לנקיטת הליכי פשיטת רגל והגשת בקשה לצו כינוס נכסים בהקדם...
מדריך לבית המשפט לתביעות קטנות
נכון ליום 26/10/05 ניתן להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות תביעות כספיות עד לסך של 17,800 ₪. בית המשפט לתביעות קטנות...
תקציר החוק בנושא בית משותף
"בית משותף" מוגדר בחוק כבית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. "רכוש משותף" מוגדר כ...
עצות למתקשים בהחזר המשכנתא
מה ניתן לעשות במקרה בו נקלעתם למצב ולפיו אין ביכולתכם לשלם את תשלום החודשי של החזר המשכנתא? חוסר יכולת זמנית...
עצות וטיפים למשכיר ולשוכר נדל"ן
אימות זהות השוכרים ובחינת מצבם הכלכלי. יש לקבוע בהסכם כי השכירות הינה שכירות חופשית וכי חוק הגנת הדייר לא חל...
טיפים לרוכשי דירה בהתנהלות מול הקבלן
במועד קבלת מפתחות הדירה מהקבלן יש להקפיד על רישום מדוקדק של כל הליקויים/פגמים/ אי התאמות הקיימים בדירה. יש לוודא כי...
דגשים בעת מכירת או רכישת דירה
זכרון דברים - מחייב כחוזה זכרון דברים מחייב את הצדדים כמו חוזה תקף לכל דבר וענין. על כן מומלץ להימנע...
עילות להרמת מסך ההתאגדות
הכלל הינו כי חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה ו/או מאורגניה (כגון עובדים, מנהלים וכיו"ב) כאשר החברה היא...
מינוי אפוטרופוס
?מיהו אפוטרופוס אפוטרופוס מתמנה על גופו ו/או רכושו של אדם אשר אינו יכול לדאוג לענייניו ולצרכיו (הגופניים ו/או הרכושיים), כאשר...
הגשת בקשה לצו ירושה
אדם אשר לא השאיר צוואה לפני מותו, עזבונו ונכסיו יחולקו בין יורשיו על פי דין. על מנת לחלק את נכסיו...
פגמים בצוואה
 קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה - סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי: (א) לא היה לבית המשפט...
צוואה בעדים
על פי חוק הירושה קיימות 4 סוגי צוואות: 1 - צוואה בעדים - 2 - צוואה בכתב יד - 3....
חובות המוכר וזכויות הצרכן בעסקה
חוק הגנת הצרכן, התשמ"ה-1981 טומן בחובו הוראות שונות שתכליתן הגנה על הצרכנים. להלן תוצג סקירה קצרה ותמציתית של חובות המוכר...
עצות וטיפים חשובים למוכרי דירה
עת מכירת דירה מומלץ להצטייד בנוסח טאבו ו/או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל + חוזה חכירה ו/או אישור זכויות מאת...
עצות וטיפים חשובים לרוכשי דירה
בעת רכישת דירה חובה לבחון את זכויות המוכרים בדירה (קרקע פרטית, מינהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת). בהתאם לזכויות המוכרים בדירה...
מדריך שירותים נוטריונים
נוטריון הינו עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת...
זכויות חתימה לחברה
בניגוד לאדם פרטי אשר חתימתו על מסמכים מחייבת אותו, לאחר הקמת ורישום חברה ברשם החברות יש לקבוע את זכויות החתימה...
זכויות עובדים בפשיטת רגל
החוק המסדיר את זכויות העובדים במקרה של פשיטת רגל הינו בין השאר חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995. (להלן:"החוק") פרק...
פתיחת חשבון בנק לחברה
לאחר רישום החברה ולצורך ניהול עסקי שלה, על החברה לפתוח חשבון בנק. לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה לאחר הקמת החברה...
העברת מניות
על מנת להעביר מניות בחברה פרטית יש לחתום על שטרי העברת מניות. על שטרי העברת המניות להיחתם ע"י מעביר המניות...
הקצאת מניות
לעיתים בעלי מניות בחברה מעוניינים להכניס משקיע לחברה. אחת הדרכים הינה להכניס משקיע כנגד העברת מניות מבעלי מניות קיימים למשקיע...
החייאת חברה
בעבר, טרם חקיקת חוק החברות, רשם החברות הפעיל סנקציה ביחס לחברות אשר לא שילמו אגרות שנתיות במשך תקופה ארוכה, ולמעשה...
שינוי שם חברה
לעיתים חברה נדרשת מסיבות שיווקיות ו/או סיבות אחרות לשנות את שמה. לשם שינוי שם החברה יש לכנס אסיפה של בעלי...
שינוי תקנון חברה
לפי סעיף 20 לחוק החברות חברה יכולה לשנות את תקנון החברה על פי החלטה באסיפה כללית שהתקבלה ברוב רגיל אלא...
תמ"א 38 - התמחות בייצוג דיירים בלבד
עסקת תמ"א 38 נחשבת לאחת העסקאות הקשות והמורכבות בתחום הנדל"ן ומצריכה ידע, נסיון והרבה מקצועיות. אנחנו במשרד עורכי דין ונוטריון...
הסכם שותפות
הסכם שותפות הינו הסכם שנחתם בין צדדים המסדיר את יחסי הצדדים להסכם. הסכם זה יוצר למעשה שותפות עסקית למטרת הפקת...
תביעות כספיות ואזרחיות
משרדינו מספק בין השאר את השירותים הבאים: תביעות נגד קבלנים בגין ליקויי בניה תביעות כספיות אחרות (חוזיות/נזקיות וכיו"ב) תביעות לסילוק...
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם