יפוי כוח נוטריוני

יפוי כח נוטריוני משמעו יפוי כח הנחתם בפני נוטריון – עו"ד בעל ותק של למעלה מ-10 שנים אשר קיבל רישיון לשמש כנוטריון. עלות השירות בגין יפוי כח נוטריוני הינה עלות הקבועה בחוק ומפוקחת על ידי משרד המשפטים. יפוי הכח הנוטריוני יכלול את פרטי מייפה הכח, את פרטי מיופה הכח , וכן את הפעולות הרלבנטיות שניתן לבצעם מכח יפוי הכח הנוטריוני. מייפה הכח מתייצב בפני נוטריון, כאשר הנוטריון מוודא את זהותו באמצעות תעודה רשמית (יפוי כח לבנק או יפוי כח בענייני מקרקעין ונדל"ן הזיהוי חייב להתבצע באמצעות ת.ז. או דרכון).
יפוי כוח נוטריוני
למה צריך יפוי כוח נוטריוני?
בד"כ יפוי כח נוטריוני נדרש לצורך קבלת משכנתא.  במקרה כזה הבנק למשכנתאות דורש כי הלווים יחתמו לטובת הבנק על יפוי כח נוטריוני לבנק במסגרתו הלווים מייפים את כוחו של הבנק ו/או נציגיו לפעול בשמם במקרה בו הלווים הפרו את הסכם ההלוואה. ללא יפוי כח נוטריוני למשכנתא , הבנק לא יבצע את ההלוואה. כך גם במקרה בו נרכשת דירה חדשה מקבלן, לעיתים הקבלן דורש מרוכשי הדירה לחתום על יפוי כח נוטריוני לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרתו נדרשים הרוכשים לייפות את כוחו של הקבלן ו/או מי מטעמו לבצע פעולות שונות במקרקעין עליהם נבנית הדירה. יפוי הכח הנוטריוני לקבלן הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי עסקת המכר.

מקרה נוסף בו נדרש יפוי כח נוטריוני הינו כאשר אדם (השולח) בין אם  מטעמי בריאות רעועה או  היעדרות לתקופה ארוכה מהארץ או מטעמי נוחות מבקש לייפות כוחו של אדם אחר (השלוח)  דהיינו למנות אדם אחר לבצע עבורו פעולות שונות.  במקרה כזה חותם השולח על יפוי כח נוטריוני. יפוי הכח הנוטריוני יכול להיות לביצוע פעולות מסויימות (יפוי כח ספציפי) או יפוי כח לביצוע על פעולה (יפוי כח כללי).

יפוי כח נוטריוני באסרף, ליבוביץ ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון
משרדנו נותן שירותי אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני ללא צורך בתיאום פגישה מראש, תוך מספר דקות, בזמני פעילות יפוי כח נוטריוניהמשרד. יפוי כח נוטריוני יכול להיות יפוי כח נוטריוני כללי שתוקפו אם לא נרשם אחרת הינו עד 10 שנים או יכול להיות יפוי כח בלתי חוזר שתוקפו אינו פג גם לאחר מות מייפה הכח.