חוזים

עורך דין חוזים מתמחה בעריכת חוזים, בין שמדובר בחוזה למכירת דירה, חוזה לקנית דירה, חוזה שכירות, או כל חוזה אחר בתחום הנדל"ן והמקרקעין, ובין שמדובר בחוזים המסדירים פעילויות מסחריות כגון חוזה למתן שירותים, חוזה העסקה, חוזה מסחרי וכיו"ב.
חוזים
תהליך עבודתו של עו"ד חוזים
חוזים

עו"ד חוזים עורך את החוזה בהתאם להסכמות עליהם הגיעו הצדדים לחוזה תוך התאמה לדרישות החוק והפסיקה והוא ילווה את הצדדים במהלך המו"מ, הכנת החוזה והחתימה על החוזה וכן ביצוע ויישום הוראותיו. בנוסף, הןא יוודא כי בחוזה הרלבנטי ישולבו הוראות בנוגע להתחייבות הצדדים לחוזה, מועדי קיום ההתחייבויות, תנאים מסחריים, קביעת סעיפים המהווים סעיפים יסודיים בחוזה, מנגנון סנקציות במקרה בו חלילה צד מפר את הוראות החוזה והוראות רלבנטיות נוספות. עורך דין לחוזים שולט בכל הוראות חוק החוזים הרלבנטיות, ובעל ידע רב בתחום.

 
עו"ד חוזים באסרף, ליבוביץ ושות'
משרדנו הינו משרד עו"ד לחוזים בעל ניסיון רב בניסוח חוזים מסחריים כמו חוזה מתן שירותים, חוזה עבודה אישי, חוזה קבלנות, חוזה לביצוע עבודות, חוזה עם אדריכל/מהנדס,  חוזה מתנה, הסכם ממון, חוזה חיים משותפים  וחוזים בתחום הנדל"ן כגון חוזה מכירת דירה, חוזה רכישת דירה, חוזה שכירות ועוד. למשרדנו ניסיון רב בניסוח ועריכת חוזים ועורכי הדין במשרד הינם עורכי דין המתמחים בדיני החוזים ובקיאים בהוראות החוק והפסיקה בדיני חוזים.

אנו כעו"ד לחוזים מתייחסים באופן פרטני לכל הדרישות של הצדדים לחוזה, ומנסחים את הוראות החוזה כך שיכללו את כל ההוראות שהצדדים מבקשים להכניס לחוזה תוך שאנו מקפידים כי הוראות אלו ישקפו את רצון הצדדים לחוזה מחד, ומאידך יתאמו את הוראות החוק הרלבנטיות.