התנגדות לקיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה על ידי אחד היורשים על פיה, והבקשה מפורסמת בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות ע"י מי שהינו בעל אינטרס לגיטימי, כדוגמא יורש על פי דין (בן משפחה גרעינית) ו/או יורש על פי צוואה קודמת.
 
אימות חתימה נוטריוני

הנימוקים מכוחם ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה הינם מגוונים. כאשר מרבית ההתנגדויות מוגשות מאחר ועולה טענה שיש צוואה מאוחרת אשר מבטלת את הצוואה שביקשו את אישורה. לעיתים עולות טענות שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר או שנפלו בה פגמים טכניים אשר צריכים להביא לפסילתה.

טענות נוספות שעולות הן, כי המנוח ערך את הצוואה תחת לחץ או איום והיה נתון להשפעה בלתי הוגנת, כך שהצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי ולו היתה משקפת היתה נראית אחרת לגמרי. בהקשר זה עלולות לצוץ טענות כי אחד הנהנים על פי הצוואה היה שותף לעשייתה או שהיה עד לחתימה טענות אשר ככל ויתקבלו יובילו לפסילה מיידית של הצוואה.

לעיתים מוגשות התנגדויות חסרות בסיס משפטי ו/או עובדתי וכל מטרתן להביא לחלוקה אחרת מזה שהחליט המנוח בחייו. כל עניין והתנגדות נדונה לגופה כאשר מעל כולן מרחפת השאלה מה היה רצונו של המנוח.

את ההתנגדות יש להגיש תוך 14 ימים מיום הפרסום, באם חלף המועד, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.