• ** רישום והקמה של חברות/שותפויות
  • ** רישום והקמה של סוכנות ביטוח-תאגיד
  • ** עריכת הסכמי מייסדים של חברות בהקמה
  • ** ייצוג נושים לרבות עובדים בתביעות לפירוק חברות
  • ** פירוק חברות מרצון לבקשת בעלי מניות החברה
  • ** ייצוג בעלי מניות/מנהלים בתביעות להרמת מסך/ הטלת אחריות אישית
  • ** ייעוץ וליווי משפטי שוטף של תאגידים
  • ** יצוג וטיפול שוטף מול רשם החברות