רישום זכויות בטאבו

עסקת נדל”ן מסתיימת למעשה עם רישומה במרשם הרלוונטי. המרשם הנפוץ הינו לשכת רישום המקרקעין הידועה בכינוי השגור בפי כל “טאבו”. לעיתים הזכויות טרם נרשמו בטאבו, אלא רשומות במינהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה משכנת דהיינו חברה שיזמה ו/או בנתה פרוייקט נדל”ן והיא משמשת מעין “טאבו” ואצלה מנוהלים כל רישומי הזכויות בפרוייקט.

בכל מקרה על אדם הרוכש דירה ו/או רוכש נכס מסחרי (כגון משרד, חנות, מפעל וכיו”ב) לוודא כי זכויותיו בנכס יירשמו כאמור על שמו. לשם כך לא די בחתימה על חוזה רכישה, אלא יש לוודא מצב זכויות המוכר בנכס, כי אין מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת הזכויות ע”ש הרוכש, וכן כי עם תשלום מלוא התמורה למוכר יועברו לקונה מלוא המסמכים הנדרשים לשם השלמת רישום הזכויות בטאבט על שם הקונה. לשם כך חובה לשכור את שירותיו של עו”ד מקרקעין הבקי ומכיר את נהלי העברה ורישום הזכויות.

בין מסמכי החובה הנדרשים לשם ביצוע רישום זכויות בטאבו ניתן למנות:

  • אישורי מיסים (אישור מס שבח (ולעיתים מס רכוש)
  • אישור מס רכישה
  • אישור עירייה לרבות היטל השבחה
  • שטר עסקה במקרה שהנכס רשום בטאבו (בין אם שטר מכר או שטר העברת זכות שכירות)
  • בקשה להעברת זכויות וכתבי העברת זכות (במקרה שהנכס רשום במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת) ומסמכים נוספים לפני נסיבות הענין

על מנת לוודא כי זכויותיך נרשמות בטאבו או במרשם אחר חיוני להסתייע בשירותי עו”ד מקרקעין.