רישום זכויות בטאבו

מהו רישום זכויות בטאבו?

עסקת נדל”ן מסתיימת למעשה עם רישומה במרשם הרלוונטי. המרשם הנפוץ הינו לשכת רישום המקרקעין הידועה בכינוי השגור בפי כל “טאבו”. לעיתים הזכויות טרם נרשמו בטאבו, אלא רשומות במינהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה משכנת דהיינו חברה שיזמה ו/או בנתה פרוייקט נדל”ן והיא משמשת מעין “טאבו” ואצלה מנוהלים כל רישומי הזכויות בפרוייקט בכל מקרה על אדם הרוכש דירה ו/או רוכש נכס מסחרי (כגון משרד, חנות, מפעל וכיו”ב) לוודא כי זכויותיו בנכס יירשמו כאמור על שמו. לשם כך לא די בחתימה על חוזה רכישה. אלא יש לוודא מצב זכויות המוכר בנכס. כי אין מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת הזכויות ע”ש הרוכש וכן כי עם תשלום מלוא התמורה למוכר יועברו לקונה מלוא המסמכים הנדרשים, לשם השלמת רישום זכויות בטאבו על שם הקונה.

  מהם השירותים המציע עו”ד מקרקעין?

:לשם כך חובה לשכור את שירותיו של עו”ד מקרקעין הבקי בדיני מקרקעין ומכיר את נהלי העברה ורישום הזכויות.

  •  אישורי מיסים (אישור מס שבח (ולעיתים מס רכוש)
  • אישור מס רכישה
  • אישור עירייה לרבות היטל השבחה
  • שטר עסקה במקרה שהנכס רשום בטאבו (בין אם שטר מכר או שטר העברת זכות שכירות)
  • בקשה להעברת זכויות בטאבו וכתבי העברת זכות (במקרה שהנכס רשום במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת) ומסמכים נוספים לפני נסיבות העניין.

תהליך רישום זכויות בטאבו

לשם ביצוע הרישום יש לצרף את שטרי העסקה הרלוונטיים:

את אישורי המס המופנים לרשם המקרקעין כשהאמור באישור מס שבח, מס רכישה, מס רכוש (בנכסים שלא רשומים כבית משותף ואשר עסקאות לא נעשו בהן לאחר שנת 2000- שטר מכר או שטר העברת שכירות חתומים ע”י הצדדים ומאומתים  ע”י עו”ד

  • אישור עירייה או הרשות המקומית בדבר תשלום חובות – תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות
  •  אישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה.
  • כמו כן יש לשלם אגרת רישום עסקה ואגרת רישום משכנתא (במידה ונלקחה כמובן).
  • מסמכי העסקה מופקדים בטאבו הרלבנטי ולאחר מס’ ימים מבוצע הרישום.
  • במעמד רישום הדירה בטאבו, תירשם גם משכנתא לטובת הבנק שנתן את המימון לרכישת הדירה.

רישום נכס בטאבו

רישום הדירה ו/או המשרד או החנות או הנכס שרכשתם בטאבו או העברת זכויות במינהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת מבוצעת לאחר שהקונה משלם את מלוא התמורה למוכר ומקבל את החזקה בדירה או בנכס שרכש. במעמד תשלום יתרת התמורה מעביר העו”ד של המוכר לעורך דין של הקונה את המסמכים והאישורים שהוחזקו אצלו לשם רישום הדירה או הנכס על שם הקונה כשהאמור באישורים שצויינו לעיל.

לעיתים (במיוחד בעסקאות מהירות דהיינו כי מועד מסירת החזקה בדירה והתשלום המלא הוא תוך ימים ספורים או חודשים בודדים) אין בידי המוכר את האישורים שמחובתו לספק לקונה לשם רישום הדירה בטאבו.

אישור מס שבח

כך אישור מס שבח יכול ויתקבל רק בחלוף 8 חודשים מחתימת חוזה. אישור עירייה יכול ויתקבל תוך מס’ חודשים (תלוי בעירייה בה ממוקם הנכס). במקרים כאלה חובה לייצר מנגנון חוזים במסגרתו כספים שמשלם הקונה ע”ח תמורת הדירה או הנכס מוחזקים בנאמנות בידיו של עו”ד המוכר, תוך מתן הוראות לעו”ד לשלם כל תשלום מתוך כספים אלו על מנת לקבל את האישורים.

שכן ללא העברתם לעו”ד של הקונה לא ניתן להשלים את רישום הדירה בטאבו ע”ש הקונה. אם הקונה מימן את רכישת הדירה או הנכס באמצעות הלוואת משכנתא, אזי למסמכים שצויינו לעיל יש לצרף שטרי משכנתא המופקים ע”י הבנק שנתן את ההלוואה החתומים על ידי הקונה אשר לווה את הכספים ומאומתים ע”י עו”ד.

כיום משרדנו כמשרד עו”ד מקרקעין מוביל מבצע את הרישום באופן מקוון ומאובטח החוסך את הצורך בהפקדת התיק בטאבו.על מנת לוודא כי זכויותיך נרשמות בטאבו או במרשם אחר חיוני להסתייע בשירותי עו”ד מקרקעין.

מידע משפטי

כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף
עילות לפסילת צוואה
חוזה הרכישה
תביעה לפינוי מושכר
הליך פתיחה ורישום חברה
פירוק חברה מרצון
פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם