שוכר הדירה שלכם לא משלם שכר דירה? גורם נזק? מסרב להתפנות? אין בעיה!פינוי מושכר

פינוי מושכר הוא הליך מהיר בבית המשפט שנוצר בדיוק למצבים מסוג זה.

בעל דירה רשאי לפתוח בהליך מהיר שכל מטרתו לסלק מהדירה את הדייר הסורר הן במסגרת פסק דין ובמידת הצורך אף באמצעות קבלני הוצאה לפועל אשר יגיעו באופן פיזי לנכס ויוציאו את השוכר הבעייתי.

בהליך זה מוגשת תביעה לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר לא חלה על היחסים בין בעל הבית לשוכר הבעייתי.

תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר מוגשת כאשר מדובר בשוכר דירה או נכס מסחרי אחר כגון משרד או חנות בשכירות חופשית – להבדיל משוכר במעמד של דייר מוגן. כיום רוב השכירויות הינן שכירות חופשית ועל כן תביעה לפינוי מושכר הינו ההליך הנפוץ לפינוי דייר / שוכר בעייתי אשר אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו משלם דמי שכירות או מפר התחייבויות אחרות כגון אי ביצוע תשלומים שוטפים, נזק למושכר ועוד.

במסגרת תביעה לפינוי מושכר לא ניתן לתבוע רכיבים נוספים כגון חוב כספי, לשם כך ניתן להפעיל בטחונות שהשוכר נתן או לנקוט בהליך נפרד בבית משפט. בכתב התביעה לפינוי מושכר יש לפרט את הטיעונים ולצרף אליו תצהיר של העדים הרלבנטיים מטעם התובע ואסמכתאות.

הנתבע יידרש להגיש כתב הגנה תוך 30 יום לכל המאוחר ולצרף אליו תצהיר של העדים והאסמכתאות מטעמו. בית המשפט קובע דיון לא יאוחר מ- 30 ימים ממועד שהוגש כתב ההגנה בתיק.

הנתבע לא יכול להגיש תביעה שנגד או הודעה לצד שלישי מאחר ומטרת ההליך הינה לברר את טענות התובע והנתבע באופן מהיר ויעיל, וככל שטענות התובע בתביעה יתבררו כנכונות ומבוססות – ליתן פסק דין לפינוי המושכר.

תביעה שכנגד או הודעת צד שלישי (ייחוס אחריות וחבות לצד אחר) עלולות לגרום להשהייה ולעיכוב של הדיון ועל כן לא ניתן להגישם בתביעה של פינוי מושכר.

פינוי מושכר – יתרונות

היתרון בהליך פינוי מושכר הוא, שלא כמו בעבר שוכר סרבן אינו יכול למשוך את ההליך למשך תקופה ארוכה, שכן ממועד הגשת תביעת פינוי מושכר, על השוכר להגיש כתב הגנה תוך פרק זמן של 30 יום, ובהיעדר יינתן נגדו צו פינוי וסילוק השוכר מהדירה.

תביעה לפינוי מושכר

גם במקרה בו מוגש כתב הגנה, אזי על פי החוק בירור הענין אורך תוך פרק זמן קצר ובמסגרת ישיבה אחת ויחידה של בית המשפט, להבדיל מימים עברו שבירור הענין היה אורך מספר דיונים.

בנוסף, לאחר פינוי השוכר או במקביל לתביעה לפינוי דייר ניתן להגיש נגד השוכר הסרבן תביעה נוספת שהיא תביעה כספית בגין הנזקים שגרם השוכר הסרבן עקב הפרת הסכם השכירות.

לרבות חובות שהותיר הדייר בגין אי תשלום דמי שכירות ו/או אי תשלום מיסים שוטפים ו/או נזקים שגרם השוכר למושכר.

משרד עורכי דין ונוטריון של רונן ליבוביץ פועל ביעילות ובמהירות לסילוק שוכרים אשר מסרבים להתפנות מהנכס ובכך גורמים לבעלי הנכס נזקים ממוניים ונפשיים כאחד.

אנו מייצגים בעלי דירות ונכסים הסובלים מהפרת הסכם השכירות ומסירוב של שוכר הדירה או שוכר הנכס לפנות את המושכר.

ככל ומדובר במעידה חד פעמית של שוכר ואי תשלום בזמן – ניתן ורצוי להבליג, ולא לרוץ לנקיטת הליך של תביעה לפינוי מושכר. כאשר אי ביצוע תשלומים במועד הופך לדבר שבשגרה רצוי להעמיד את השוכר במקום ולצייר לו קו אדום שהפרות נוספות יזכו לטיפול משפטי ולפינוי השוכר מהדירה.

רצוי לעשות זאת בכתב (בדרכים שונות ומגוונות כגון בדוא”ל, מסרון וכיו”ב). כאשר השוכר מתחיל להשמיע תירוצים ולהבטיח “הבטחות” שלא מקויימות ההמלצה החד משמעית שלנו הינה לפנות אלינו בהקדם על מנת שנגיש בשמכם תביעה לפינוי מושכר.

על מנת שנגיש בשמכם תביעה לפינוי מושכר רצוי שתגיעו אלינו מוכנים עם המסמכים הרלבנטיים כשהאמור בין היתר:

לשאר הדברים אנו נדאג ותוך זמן קצר נגיש בשמכם תביעה לפינוי מושכר וננהל את ההליך עבורכם עד לתוצאה המיוחלת – פינוי השוכר מהדירה או הנכס המושכר.