קיימות 2 בעיות מהן סובלים כמעט כל רוכשי דירה חדשה מקבלן:
1. האחת – איחור במסירת דירה מקבלן לעומת המועד שהובטח בחוזה.
2. והשניה –  אי התאמות בין תוכניות הדירה, גודלה, מפרט וליקויי בניה עקב בניה רשלנית ושימוש בחומרים ירודים.

מדוע שתוותרו על זכותכם לקבל פיצוי?

החוק נותן לקבלן תקופת חסד של 60 ימי איחור. לאחר תום תקופה זו, במידה והקבלן טרם מסר את הדירה, הקבלן מחוייב לשלם לכם באופן מיידי דמי שכירות בגובה של 150% מדמי השכירות הרגילים של אותה דירה במהלך 8 חודשי האיחור הראשונים, ודמי שכירות בגובה של 125% מדמי השכירות הרגילים של אותה דירה החל מהחודש התשיעי לאיחור.

הו פיצוי משמעותי ואל לכם לוותר עליו בקלות או להגיע להסדרים מאולצים עם הקבלן אשר מנצל את כוחו על מנת לרמוס את זכותכם המלאה לקבלת פיצוי מלא על פי חוק.

פיצויים על איחור במסירת דירה מקבלן

תאריך קבלת הדירה החדשה מתעכב? איחור במסירת דירה מקבלן  – לרוכשי דירות רבים, אין את האנרגיות והאמצעים להתמודד מול הקבלנים והם למרבה הצער מוותרים על זכויותיהם לקבל פיצוי כספי משמעותי.

מטבע הדברים ומאחר ועיכוב במסירת דירה חדשה הפך למכת מדינה.

קבלנים רבים מתרצים את זכותם לאיחור במסירת דירה בשלל תירוצים ואמתלות שווא כגון: דרישות שינויים של דיירים בדירה, אינתיפאדות (שהסתיימו זה מזמן), אי ביצוע תשלומי התמורה במועד, צווי הפסקת עבודה, פשיטת רגל של קבלן מבצע ועוד תירוצים כיד הדימיון הטובה. אז לא!!

אין לקבל ככזה ראה וקדש את “נימוקי” הקבלן או יותר נכון תירוציו להתעכבות במסירת הדירה.

בתי המשפט לאחרונה, בשלל של פסקי דין דחו לא אחת “נימוקים” מעין אלו של הקבלנים.

תוך שהגדירו אותם כתניות פטור לא חוקיות וחייבו את הקבלנים שאיחרו למסור דירות בפיצויים הקבועים בחוק, תוך הטלת הוצאות משפט על הקבלנים.

חוק המכר (דירות), תשל”ג-1973

אחד הנתונים המהותיים ביותר עבור כל מי שרוכש דירה מקבלן הוא כמובן מועד מסירת הדירה.

כך יכול הקונה לארגן את חייו בהתאם ולהימנע ממצב שהוא נותר ללא קורת גג, על כל המשמעויות שבדבר.

המחוקק הבין את חשיבותו של עניין זה ולאור פער הכוחות בין הצדדים, קרי, בין הרוכש לבין הקבלן, הטיל הוא על ציבור הקבלנים חובת פיצוי בגין איחור במסירת הדירה.

במה דברים אמורים? במסגרת חוק המכר (דירות), תשל”ג-1973 נקבעה אחריות נזיקית לקבלן לפצות את הרוכש היה והוא מוסר לקונה את דירתו בעיקוב.

נדגיש, כי מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, הקונה אינו נדרש להוכיח כי העיקוב במסירת הדירה גרם לו לנזק והזכות לפיצוי קמה לו מעצם העיקוב של הקבלן במועד מסירת הדירה עליו הוסכם בחוזה המכר.

האם כל איחור במסירת דירה שווה פיצוי?

התשובה לשאלה זו היא בשלילה.

  1. ראשית, החוק נותן לקבלן תקופת חסד של 60 יום, במהלכה עיקוב במסירת הדירה לא יקים לקבלן חובת פיצוי.
  2. שנית, קיימים על פי החוק שני מקרים בהם יהיה הקבלן פטור מפיצוי לרוכש.

» האחד, כאשר הסיבה לעיקוב במסירת הדירה היא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקונה בלבד.

» השני, אם התקיימו נסיבות אשר סיכלו את החוזה בין הצדדים.

סעיף זה נראה על פניו כפתח גדול לקבלן לחמוק מתשלום פיצוי לקונה, אך הלכה למעשה, חובת ההוכחה המוטלת על הקבלן בעניין זה היא גדולה מאוד.

עליו יהיה להראות כי מדובר בסיכול אשר הפך את ביצוע החוזה לבלתי אפשרי. ועל כן, לרוב לא יוכל להישען עליו כהצדקה לאיחור במסירת דירה מקבלן ללא תשלום פיצוי.

איחור במסירת דירה מקבלן בשל הקורונה

עובדה ידועה היא כי נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו בעקבותיו, יצרו בעיות וקשיים בתחומים רבים במשק.

כך גם בענף הבנייה. אם בשל הסגרים שלא אפשרו לכח העבודה להגיע, אם בשל עובדים שנכנסו לבידוד, אם בשל האטה בקצב עבודת הרשויות בעקבות המצב ועוד.

על כן, בשנים האחרונות, נפוצה מאוד הטענה מצד קבלנים כי הקורונה והשלכותיה הן הסיבות לאיחור במסירת הדירה ועל כן אין לחייב אותם בפיצוי הקונה.

חשוב לדעת, כי משבר הקורונה המתמשך אינו יכול לשמש כר פורה לקבלנים שלא לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלהם.

על כן, קבלן המבקש לטעון לאיחור במסירת הנכס מטעם זה, יידרש להוכיח קשר סיבתי ישיר בין הקורונה לבין העיקוב ורק אז ישקול בית המשפט להסיר מהקבלן את האחריות לפצות את הקונה.

מהו גובה הפיצוי הכספי על איחור במסירת דירה?

אם כן אנו מבינים כי איחור במסירת דירה מקבלן של מעל 60 יום מקנה כאמור לקונה פיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

הבסיס לפיצוי הוא דמי שכירות מקובלים לדירה אשר רכש הקונה, בהתאם לגודלה ולמיקומה הגאוגרפי, היות שאלו הנתונים המרכזיים הקובעים את שוויה של הדירה.

גובה הפיצוי הכספי שישולם לרוכש תלוי במשכו של העיקוכ, כדלקמן: החל מתום החודש הראשון ועד 4 חודשי איחור סה”כ במועד מסירת הדירה, יהיה הקונה זכאי לפיצוי השווה לדמי שכירות מקובלים.

החל מהחודש ה5 ועד החודש ה־11 לאיחור יהיה הפיצוי בגובה של 1.25 מאלו ולאחר 12 חודשי איחור, יהיה הרוכש זכאי לפיצוי בשיעור של 1.5 מדמי השכירות המקובלים.

קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין לליקויי בניה

עם הזמן מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות בדירה אשר מפריעים להם ליהנות מהדירה אותה רכשו במיטב כספם ולעיתים אף מורידים את ערכה.

על אף השכיחות הרבה בנושא זה, חלק ניכר מהרוכשים מוותרים על זכותם לפיצוי כספי.

לעיתים, משום שהם אינם מודעים לזכאותם ולעיתים משום שהקבלן מתנער מאחריות והם חוששים להיקלע עמו לעימות.

חשוב לזכור, כי מדובר בהגנה שנתן החוק לציבור רוכשי הדירות וכי אלו סכומי כסף משמעותיים.

לכן, אם קניתם דירה מקבלן וקיבלתם אותה באיחור, פנו לייעוץ משפטי ואל תוותרו על המגיע לכם.

כעו”ד לליקויי בניה ועו”ד לתביעת קבלן ומניסיון מעשי שלנו אנו ממליצים לכם לפעול באמצעות משרדינו על מנת שתקבלו פיצויים הולמים על איחור במסירת דירה מקבלן.

ההמלצה שלנו כמשרד עורכי דין לליקויי בניה ועו”ד לתביעת קבלן הינה: אל תוותרו על מיצוי זכותכם לקבלת פיצוי משמעותי ותיקון ליקויי הבניה. מניסיון למעלה מ-  20 שנה של משרדנו בתחום, השגנו ללקוחותינו תוך זמן לא רב, פיצויים משמעותיים מול קבלנים שסירבו להכיר באחריות שלהם לאיחור ו/או כאלו שהתנערו מאחריותם לאי התאמות וליקויי בניה.