2 רעות חולות מהן סובלים כמעט כל רוכשי דירה חדשה מקבלן:

  1. האחת – איחור במועד מסירת הדירה לעומת המועד שהובטח בחוזה.
  2. והשניה –  אי התאמות בין המפרט הטכני של הדירה / תשריט וליקויי בניה עקב בניה רשלנית ושימוש בחומרים ירודים.

לרוכשי דירות רבים  אין את האנרגיות והאמצעים להתמודד מול הקבלנים, והם למרבה הצער מוותרים על זכויותיהם החוקיות לקבל פיצוי כספי לא מבוטל הן עקב איחורים במסירת הדירה לידיהם והן מתמודדים השכם והערב עם ליקויי בניה ואי התאמות בדירה אשר מפריעים להם ליהנות מהנכס אותו רכשו במיטב כספם ולעיתים אף מורידים את ערכו.

ההמלצה שלנו כעו”ד לליקויי בניה ועו”ד לתביעת קבלן הינה – אל תוותרו בכזאת קלות על מיצוי זכויותיכם.   מניסיון עשיר של משרדנו בתחום השגנו ללקוחותינו תוך זמן לא רב הישגים משמעותיים מול קבלנים שסירבו להכיר באחריותם לאיחורים במסירת הדירות ו/או כאלו שהתנערו מאחריותם לאי התאמות וליקויי בניה.

תביעת פיצוי עקב איחור במסירת הדירה

מדוע שתוותרו על זכותכם לקבל פיצוי הקבוע בחוק בגין איחור במסירת הדירה?

החוק נותן לקבלן תקופת חסד של 60 ימי איחור. לאחר תום תקופה זו במידה והקבלן טרם מסר את הדירה הקבלו מחוייב לשלם לכם באופן מיידי דמי שכירות בגובה של 150% מדמי השכירות הרגילים של אותה דירה במהלך 8 חודשי האיחרו הראשונים, ודמי שכירות בגובה של 125% מדמי השכירות הרגילים של אותה דירה החל מהחודש התשיעי לאיחור.

זהו פיצוי משמעותי ואל לכם לוותר עליו בקלות או להגיע להסדרים מאולצים עם הקבלן אשר מנצל את כוחו על מנת לרמוס את זכותכם המלאה לקבלת פיצוי מלא על פי חוק.

מטבע הדברים ומאחר ואיחורים במסירת דירות חדשות הפכו למכת מדינה, קבלנים רבים מתרצים את זכותם לאחר במסירת הדירה בשלל תירוצים ואמתלות שווא כגון: דרישות שינויים של דיירים בדירה שהאריכו את מועד המסירה, אינתיפאדות (שהסתיימו זה מזמן), אי ביצוע תשלומי התמורה במועד, צווי הפסקת עבודה, פשיטת רגל של קבלן מבצע ועוד תירוצים כיד הדימיון הטובה.

אז לא!!אין לקבל ככזה ראה וקדש את “נימוקי” הקבלן או יותר נכון תירוציו לאיחור במסירת הדירה.

בתי המשפט לאחרונה, בשלל של פסקי דין דחו לא אחת “נימוקים” מעין אלו של הקבלנים, תוך שהגדירו אותם כתניות פטור לא חוקיות וחייבו את הקבלנים שאיחרו למסור דירות בפיצויים הקבועים בחוק תוך הטלת הוצאות משפט על הקבלנים.

כעו”ד לליקויי בניה ועו”ד לתביעת קבלן ומניסיון מעשי שלנו אנו ממליצים לכם לפנות ליעוץ וטיפול משפטי אשר יביא למיצוי זכויותיכם מול הקבלן וקבלת פיצויים הולמים על האיחור במסירה הדירה.

תביעת פיצוי עקב ליקויי בניה

המועד המיוחל הגיע – הדירה בה השקעתכם את מיטב כספכם נמסרה לכם, ברם אט אט מתגלעים ליקויים ואי התאמות בדירה.

איחור במסירת דירה חדשה מקבלן

כעו”ד ליקויי בניה אנו ממליצים עם קבלת הדירה לתעד בפרוטוקול המסירה כל ליקוי או אי התאמה הנראים לעין בלתי מקצועית. רצוי אף לתעד את ליקויי הבניה באמצעים ויזואליים כגון מצלמה / וידאו, ולוודא כי הפרוטוקול נמסר לנציג הקבלן. אל

דאגה- במידה וקיימים ליקויים שאינם נראים לעין בלתי מקצועית – זה לא ימנע ממכם להעלות דרישות לתיקונם מהקבלן ובלבד שאלו יועלו בתוך תקופת הבדק (עדיף) או בתוך תקופת האחריות.

לשם בחינת כלל מערכות הדירה לרבות בחינת שטחים הדירה אנו כעו”ד לליקויי בניה עובדים בצמוד לחברות בדק בית בעלות שם אשר שולחות מהנדס אזרחי ובמידת הצורך אף שמאי לסקור את מערכות הדירה ולשקף את כל ליקויי הבניה, אי ההתאמות ובמקרה הצורך ירידת ערך הדירה ועלות ביצוע התיקונים ו/או שווי ירידת הערך.

ליקויי הבניה לרוב נובעים משימוש בחומרים באיכות ירודה, עבודה רשלנית ולא מקצועית של הקבלן או מי מטעמו, ביצוע העבודות שלא בהתאם לתקני בניה מחייבים, ליקויים בתכנון ועוד.

ליקויי בניה משמעותיים הינם ליקויי רטיבות ואיטום, ליקויים במערכות אינסטלציה, ניקוז, ליקויים בריצוף וחיפוי, ליקויי אלומיניום, ועוד.

ההמלצה שלנו הינה לבצע את הבדיקה ההנדסית לא מיד עם קבלת החזקה בדירה אלא לקראת תום שנת הבדק, שאז ניתן יהיה לבחון את מערכות הדירה לאחר הרצתם בפרק זמן נדרש ולבחון מהם הליקויים הדורשים תיקון.

כעו”ד לליקויי בניה ותביעות קבלן אנו ממליצים ללקוחותינו להעביר את חוו”ד ההנדסית לקבלן, לוודא את קבלתה ולאפשר לקבלן לבצע את התיקונים על פי האמור בחוו”ד.

במקרה והקבלן יתכחש ויסרב לבצע את התיקונים, יבצעם באופן חלקי בלבד או יבצעם באופן רשלני כאן אנו כעו”ד לליקויי בניה ניכנס לתמונה ונגיש תביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך על מנת למצות את זכויותיכם.