עילות לפסילת צוואה

מהן העילות לפסילה? אונס, איום וכיו”ב – “43 (א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
(ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי אפשר לעשות כן- בטלה הוראת הצוואה.”

עילות לפסילת צוואה – מהן?

קיימות מספר עילות לפסילת צוואה שמכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה ולמעשה להביא לידי פסילתה:

1. השפעה בלתי הוגנת

העילה השכיחה הינה בטענה כי הצוואה נערכה בניגוד לרצונו של המצווה ונעשתה לאחר שהופעלה על המצווה השפעה בלתי הוגנת. השפעה על המצווה כשלעצמה אינה פוסלת את הצוואה אם נעשית דרכי נועם ומביאה לשכנועו של המצווה.

רק השפעה בלתי הוגנת השוללת ומהן עילות לאינה משקפת למעשה את רצונו של המצווה יכול ותביא לפסילת הצוואה. נטל ההוכחה להוכיח קיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על כתפי המתנגד לקיום הצוואה המעלה טענה זו, אלא אם כן קיים פגם בצוואה אשר יכול להעביר את נטל ההוכחה לידי מבקש צו הקיום.

כך גם במידה והתלות של המצווה הינה תלות מובהקת בזוכה על פי הצוואה יטה בימ”ש להעביר את נטל ההוכחה כי הצוואה נערכה כדין ולא תחת השפעה בלתי הוגנת על כתפי המבקש לקיים את הצוואה את הבחינה האם הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת עורך בימ”ש על בסיס נתונים שונים לרבות מצבו הפיזי והנפשי של המצווה, תלותו ו/או עצמאותו, קשרים עם הנהנים על פי הצוואה, קשרים אחרים, גילו של המצווה, נסיבות העריכה והחתימה על הצוואה, נישול קרובים של המצווה ללא סיבה עניינית, שינויים בצוואה לעומת צוואה קודמת ללא סיבה נראית לעין, יכולת היוועצות עם אחרים, הוראות בדבר אפשרות שינוי ו/או ביטול הצוואה וכיו”ב. המועד הרלוונטי להשפעה הבלתי הוגנת הינו לפני ובעת עריכת הצוואה. במידה והוראת צוואה מסויימת נפסלה עקב השפעה בלתי הוגנת, החלק הרלבנטי בעיזבון מתחלק בין היורשים על פי דין.

2. צוואה שנעשתה מחמת טעות

בית המשפט ינסה לבחון מה היתה כוונתו של המצווה לו לא נפלה טעות. כעולה מהסעיף הרלבנטי בחוק הירושה התנאי לפיו יתקן בימ”ש את הטעות שנפלה בצוואה (המדובר בטעות עובדתית) הינו האם ניתן לקבוע בוודאות את רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות. על המבקש לתקן צוואה עקב טעות שנפלה בה להוכיח כי נפלה אכן טעות בצוואה, כי קיים קשר סיבתי בין הטעות לבין ההוראה בצוואה, וכי ניתן לקבוע בוודאות מה היה רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.

3. נטילת חלק בעריכת הצוואה

צוואה לטובת עדים וכו’ – “35 הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה , והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה.” החוק למעשה קובע חזקה כי מי שנטל חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה, וגם אם יביא אותו אדם הוכחות שאין הדבר כך אין בכך כדי לסייע לו.

על כן יש להקפיד כי עדים הצוואה לא יהיה הנהנים על פיה, כי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכת הצוואה ו/או יקחו חלק פעיל בהכנתה. יובהר כי לא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת הצוואה ותביא אוטומטית לפסילת. בתי המשפט צמצמו את המקרים אשר יביאו לפסילת הצוואה מכח סעיף 35.

שירותי עו"ד ירושה

שירותי נוטריון
עורך דין ירושה
דיני ירושה וצוואה
דיני ירושה וצוואה
תהליך הפקת תרגום נוטריוני
צוואה נוטריונית
צוואות וירושות
צוואות וירושות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם