הסכם חלוקת עזבון

ניסוח הסכם חלוקת עיזבון

לא אחת, במקרה ומנוח לא כתב צוואה והירושה מתחלקת על פי הוראות חוק הירושה. או במקרה בו כן הושארה צוואה אבל היורשים, מטעמים שונים (העדפות שונות, שיקולי מס ועוד) מבקשים לחלק את הרכוש (הקרוי – עזבון) באופן שונה מהקבוע בחוק הירושה או בצוואה, יכולים הם בטרם חולק הרכוש לערוך באמצעות עורך דין ירושה הסכם חלוקת עזבון.

בהסכם חלוקת עזבון המנוסח על ידי עורך הדין ייקבע כי על אף האמור בצו הירושה או בצו קיום הצוואה היורשים מבקשים לחלק את רכושו של המנוח באופן אחר. כך לדוגמא, במקרה בו מוריש הותיר 4 דירות ניתן לקבוע בהסכם חלוקת עזבון כי כל יורש יהיה זכאי בלעדית לדירה מסויימת. או שאם אחד היורשים עבד בעסקו של המוריש ניתן לקבוע בהסכם החלוקה כי אותו יורש יהיה זכאי לקבל את מלוא הזכויות בעסק.

  • חשוב כי מי שינסח את הסכם חלוקת העזבון יהיה עורך דין ירושה בעל ניסיון בתחום. שכן יש הרבה מלכודות מס בחלוקת עזבון וביצוע תשלומי איזון בין היורשים.

לדוגמא על פי המקרה שהבאנו לעיל, במצב בו אחת הדירות שווה 2,000,000 מיליון ₪. ושאר 3 הדירות שוות כ”א 1,000,000 ₪ בלבד. היורש שקיבל את הדירה היקרה יצטרך לשלם תשלומי איזון לשאר היורשים שקיבלו דירות בשווי נמוך.

  • יש לבחון היטב את מקור הכספים מהם יבוצעו תשלומי האיזון לשם קביעה האם תשלומים אלו מחוייבים במס אם לאו.
  • לאחר חתימת הסכם חלוקת העזבון עורך הדין יכול להגיש בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם.

לעיתים אין הדבר מחייב וניתן אף לבצע רישום זכויות בטאבו על בסיס חתימת כל היורשים החתומים על הסכם חלוקת העזבון.

 

נוטריון ציבורי
עו"ד מכירת / רכישת דירה
רכישת דירה חדשה מקבלן או יזם
עו"ד לקניית דירה מקבלן
הוצאה לפועל
גביית שיקים חוזרים - ביצוע פסקי דין
כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף
עילות לפסילת צוואה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם