דיני ירושה וצוואה

את נושא דיני ירושה וצוואה מסדיר חוק בתחחום זה והתקנות הרלוונטיות: טעות נפוצה בקרב חלק גדול באוכלוסיה היא כי יש על פי הדין יש חובה להותיר צוואה – ולא היא. דיני בתחום מסדירים את זהות היורשים, סדרי קדימות בין יורשים, זכות העיזבון, היקף העזבון ועוד.

מהו חוק הירושה?

חוק הירושה קובע כי במותו של אדם – עזבונו דהיינו כל רכושו עובר ליורשיו. מבחינת דיני עיזבון – יש יורשים על פי דין דהיינו לפי הקבוע בחוק העיזבון שזוהי ברירת המחדל , אלא אם כן אדם מבקש לשנות את זהות היורשים או חלקם בעזבון –  באמצעות עריכת צוואה. מבחינת דיני עיזבון– זכות העיזבון של ילד אינה נשללת אם אחד מהוריו גרושים. תחום דיני העיזבון מוסדר בחוק הירושה ובתקנות שהותקנו על פיו.

תחום דיני העיזבון מסדיר מי הזכאים לרשת, זהות היורשים, חלקיהם בעיזבון, חלוקת העיזבון בין היורשים וכיו”ב. החלוקה העיקרית הינה בין יורשים על פי דין דהיינו לפי חוק העיזבון.

המשמעות הינה זהות היורשים וחלקיהם בעיזבון נקבעת על פי הוראות חוק העיזבון. דהיינו – במצב בו אדם שנפטר (מוריש) לא הפיק כתב ציווי. יורשיו והחלקים בעיזבון להם יהיה זכאי כל אחד מהם נקבע על פי חוק בתחום זה. לעומת זאת – קיימים יורשים מכח צוואה – דהיינו אדם שנפטר (מוריש) שכתב ובמסגרתה רשם במסמך הציווי מי יהיו יורשיו. מה כל אחד מהיורשים יקבל – נכס או זכות ספציפיים או אחוז מסויים מכלל הרכוש – אזי היורשים (הנקראים אף נהנים) יהיו אלו שצויינו.

על פי דיני ירושה וצוואה – מהי זכות הירושה?

הינה של כל מי שהיה בחיים בעת פטירת המוריש ואף מי שנולד 300 יום לאחר פטירת המוריש. יורש, כל עוד לא חולק העזבון יכול להסתלק דהיינו לוותר על חלקו בעיזבון לטובת בן זוג , ילד או אח של המוריש, כאשר ויתור מצד קטין מצריך אישור בית משפט. הסכם בדבר עיזבון עתידית של אדם כשאותו אדם עדיין בחיים אינו תקף על פי הדין החל על העיזבון. על פיו היורשים הם: 1. בן הזוג 2. ילדים וצאצאצים,הורים וצאצאים, הורי הורים וצאצאים, כאשר חלקיהם של היורשים תלויה בזהות הנותרים. בן הזוג זכאי למחצית (אם נותרו ילדים או צאצאים או הורים) וכן למטלטלין של משק הבית המשותף ומכונית. ילדים קודמים להורים של הנפטר. הורי הנפטר קודמים לסבים/ות. כל האמור לעיל מבחינת דיני הירושה הינו כאשר לא הושארה צוואה.

זכות הירושה במקרה של הותרת צוואה

במקרה של הותרת צוואה (בין צוואה בעדים, בין נוטריונית, בין ציווי בכתב יד או בין צוואת שכיב מרע) היורשים הם אלו שצויינו בציווי של המוריש.

  • ילד של מוריש שנפטר לפני המוריש– ילדיו יורשים במקומו ובכפוף לסייגים הקבועים בחוק.
  • על פי דיני הירושה – בין עזבונו של אדם מחולק בין יורשים על פי דין ובין אם היורשים וחלקיהם נקבעים על פי ממסמך עיזבון שהותיר המנוח/ה יש צורך לפעול על מנת לתקף את הדבר באמצעות בקשה מתאימה המוגשת לאחר פטירתו – בקשה למתן צו עיזבון במידה ולא נערכה צוואה או בקשה למתן צו קיום ציווי.
  • כן – גם אדם שהותיר צוואה בחייו – לאחר פטירתו יש לבצע פעולה על מנת ליתן תוקף למסמך ולא די בכך שהאדם חתם עליה בעודו בחיים – שכן ייתכן שאותו אדם הותיר צוואה מאוחרת או שהצוואה פסולה מסיבות שונות (לא ידע תוכנה של צוואה, השפעה בלתי הוגנת, פגמים בצוואה ועוד). על פי הדין על החל קטין, פסול דין אינם יכולם לכתוב צוואה.
  • הוראה במסמך הציווי אשר תלויה ברצונו של אדם אחר ולא של המצווה עצמו אינה תקפה. אדם שהשאיר והוריש רק על נכס או רכוש מסויים , על פי דיני העיזבון יינתן צו קיום מסמך ציווי ביחס לרכוש המסויים וביחס לשאר רכושו היורשים יהיה אלו על פי דין.

שירותים בתחום דיני ירושה וצוואה

  • בקשות למתן צו ירושה
  • בקשות למתן צו קיום
  • עריכת צוואות
  • ייצוג בהתנגדויות לבקשות למתן צווי קיום צוואה/עיזבון
  • הסתלקות/ויתור על עיזבון
  • ניהול עזבונות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם