תמ"א 38 - התמחות בייצוג דיירים בלבד


במסגרת הליווי משרדנו יבחן את ההיבטים השונים בהסכם ההתקשרות עם היזם והקבלן המצבע, לרבות הבטחונות המתאימים שהיזם/קבלן יעמיד לטובת הדיירים על מנת להבטיח את קבלת התמורה, ליווי בחתימה על מסמכי העסקה, תוכניות, בקשה להיתר תוך פגישות עדכון שוטפות בהתקדמות ההליכים.  במהלך ביצוע הפרוייקט (לאחר קבלת היתר הבניה התואם את שהובטח בחוזה) משרדנו ילווה אתכם בהתנהלות השוטפת ובפתרון כל בעיה שתצוץ בקשר עם התחייבויות היזם/קבלן כלפיכם לרבות ליווי עד לקבלת מפתח לדירת התמורה החדשה, ווידוא כי הדירה והצמדותיה נרשמות ע"י ב"כ היזם בטאבו על שמכם.
 
עורך דין חברות
משרדנו מייצג דיירים בלבד בפרוייקטים של התחדשות עירונית לרבות תמ"א 38/1, 38/2 ופינוי בינוי.
משכך, טובת הדיירים וטובתם בלבד הינה בראש מעיינינו.

אנו נדאג להסביר לכם אודות ההליך ושלביו השונים, נוודא כי התמורה שתקבלו הינה התמורה המקסימלית במסגרת ביצוע הפרוייקט תוך בחירת היזם המתאים הן מבחינת התמורות שינתנו על ידו, וחשוב מכך הן מבחינת ניסיונו בפרוייקטים קודמים, איתנותו הפיננסית ועברו בהתנהלות עם דיירים.